Sesiynau Blasu

Bob blwyddyn, mae Grŵp Colegau NPTC yn gwahodd disgyblion o’i ysgolion partner i dreulio diwrnod llawn yn y Coleg i roi cynnig ar rai o’r pynciau sy’n cael eu cynnig. Y sesiynau blasu hyn yw eich cyfle i edrych ar y cyfleusterau, cwrdd â’r darlithwyr, a chael blas ar bynciau yr hoffech chi efallai. Dyma un o’r uchafbwyntiau yn ein calendr.

Yn anffodus, oherwydd pandemig Covid-19, rydyn ni wedi cynnig ffyrdd eraill o arddangos yr hyn rydyn ni’n ei gynnig a symud ein sesiynau blasu ar-lein. Mae ein staff gwych wedi bod yn gweithio’n galed gartref i roi cipolwg i chi o’r pynciau maen nhw’n eu caru!

Os ydych chi’n ystyried ymuno â ni, edrychwch ar y casgliad hwn o fideos byr rydyn ni wedi’u llunio i gyflwyno rhai o’r pethau y gallwch chi eu hastudio. Gallwch edrych ar gynifer o bynciau / meysydd ag y dymunwch yn y sesiynau blasu rhithwir hyn. Mae pob fideo yn ddehongliad unigryw o’r hyn sydd gan Grŵp Colegau NPTC i’w gynnig. Os nad ydych chi’n siŵr beth rydych chi am ei astudio, dyma’ch man cychwyn perffaith. Deifiwch i mewn – dydych chi byth yn gwybod beth y gallech chi ei ddarganfod!

Ar ôl i chi gael golwg ar y fideos, beth am edrych ar ein cyrsiau amser llawn?

CYRSIAU CHWILIO

Unrhyw gwestiynau? E-bostiwch ein tîm ymadawyr ysgol yn school.leavers@nptcgroup.ac.uk

Cliciwch ar ddelwedd isod i archwilio’r ardal honno


 

Os ydych chi wedi mwynhau’r fideos hyn, cliciwch y ddelwedd isod i gael mwy o adnoddau