Bob blwyddyn, mae Grŵp Colegau NPTC yn cynnig cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn ystod o sesiynau blasu sydd wedi’u cynllunio i roi golwg fanwl ar y pynciau sy’n cael eu cynnig. Gan harneisio’r arbenigedd dysgu cyfunol yr ydym wedi adeiladu arno dros y blynyddoedd diwethaf, rydym yn cyflwyno cyfres o fideos blasu ar-lein a sesiynau pontio a ddarperir o bell.

Fideos Blasu

Os ydych chi’n ystyried ymuno â ni, edrychwch ar y casgliad hwn o fideos byr rydyn ni wedi’u llunio i gyflwyno rhai o’r pethau y gallwch chi eu hastudio. Gallwch edrych ar gynifer o bynciau / meysydd ag y dymunwch yn y sesiynau blasu rhithwir hyn. Mae pob fideo yn ddehongliad unigryw o’r hyn sydd gan Grŵp Colegau NPTC i’w gynnig. Os nad ydych chi’n siŵr beth rydych chi am ei astudio, dyma’ch man cychwyn perffaith. Deifiwch i mewn – dydych chi byth yn gwybod beth y gallech chi ei ddarganfod!

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o’n hadnoddau blasu, e-bostiwch school.leavers@nptcgroup.ac.uk

Cliciwch ar ddelwedd isod i archwilio’r ardal honno


 

Trosglwyddo Lefel UG ac Adnoddau Pontio TGAU

Mae ein harbenigwyr pwnc Safon Uwch wedi creu set bwrpasol o adnoddau i chi eu cyrchu ar-lein. Mae pob adnodd pwnc ar ffurf rhestr chwarae a bydd yn rhoi cipolwg i chi o’r sgiliau pwysig y bydd eu hangen arnoch wrth astudio’r pwnc UG.

Gallwch gyrchu’r adnoddau hyn gartref, a gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun. Byddem yn disgwyl ichi gymryd tua dwy awr i weithio trwy bob rhestr chwarae pwnc.

Yn ogystal, mae rhestri chwarae Mathemateg TGAU a Saesneg ar gael a allai fod yn ddefnyddiol i wella’ch sgiliau ar bynciau allweddol o’ch TGAU.

Cliciwch neu tapiwch y botymau isod i ddechrau

Os ydych chi wedi mwynhau’r fideos hyn, cliciwch y ddelwedd isod i gael mwy o adnoddau