Cwcis a Ddefnyddir ar y Wefan hon

CWCIS A SUT MAEN HELPU CHI

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel y mae bron pob gwefan yn ei wneud, i helpu i roi’r profiad gorau y gallwn i chi. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol wrth bori gwefannau

Mae ein cwcis yn ein helpu:

 • Gwnewch i’n gwefan weithio fel y byddech chi’n ei ddisgwyl
 • Cofiwch eich gosodiadau yn ystod a rhwng ymweliadau
 • Gwella cyflymder / diogelwch y wefan
 • Gwella ein gwefan i chi yn barhaus
 • Gwneud ein marchnata yn fwy effeithlon (yn y pen draw yn ein helpu i gynnig y gwasanaeth rydyn ni’n ei wneud am y pris rydyn ni’n ei wneud)

Nid ydym yn defnyddio cwcis i:

 • Casglwch unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy (heb eich caniatâd penodol)
 • Casglwch unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol)
 • Trosglwyddo data i rwydweithiau hysbysebu
 • Trosglwyddo data y gellir ei adnabod yn bersonol i drydydd partïon
 • Comisiynau gwerthu tâl
 • Gallwch ddysgu mwy am yr holl gwcis rydyn ni’n eu defnyddio isod.

Gallwch ddysgu mwy am yr holl gwcis rydyn ni’n eu defnyddio isod.

CANIATÁU NI I DDEFNYDDIO CWCIS

Os yw’r gosodiadau ar eich meddalwedd rydych chi’n eu defnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) yn cael eu haddasu i dderbyn cwcis rydyn ni’n cymryd hyn, a’ch defnydd parhaus o’n gwefan, i olygu eich bod chi’n iawn gyda hyn. Os hoffech dynnu neu beidio â defnyddio cwcis o’n gwefan gallwch ddysgu sut i wneud hyn isod, ond bydd gwneud hynny’n debygol o olygu na fydd ein gwefan yn gweithio fel y byddech chi’n ei ddisgwyl.

Mwy am ein Cwcis

SWYDD CWCIS AR Y WEFAN

CWCIS EICH HUN

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud i’n gwefan weithio gan gynnwys:

 • Cofio’ch gosodiadau chwilio
 • Cofio a ydych wedi derbyn ein telerau ac amodau
 • Cofio’ch dewisiadau fel lliwiau, maint testun a chynllun

Nid oes unrhyw ffordd i atal y cwcis hyn rhag cael eu gosod heblaw i beidio â defnyddio ein gwefan.

CWCIS YSTADEGAU YMWELWYR ANONYMOUS

Rydyn ni’n defnyddio cwcis i lunio ystadegau ymwelwyr fel faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa fath o dechnoleg maen nhw’n ei defnyddio (ee Mac neu Windows sy’n helpu i nodi pan nad yw ein gwefan yn gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau penodol), pa mor hir maen nhw’n ei wario ar y wefan, pa dudalen maen nhw’n edrych arni ac ati. Mae hyn yn ein helpu i wella ein gwefan yn barhaus. Mae’r rhaglenni hyn â € œanalyticsâ fel y’u gelwir hefyd yn dweud wrthym a yw pobl, ar sail anhysbys, wedi cyrraedd y wefan hon (ee o beiriant chwilio) ac a ydynt wedi bod yma cyn ein helpu i roi mwy o arian i ddatblygu ein gwasanaethau i chi yn lle gwariant marchnata.

Rydym yn defnyddio:

 • Google Analytics – cliciwch yma i gael trosolwg o breifatrwydd yn Google.

TROI CWCIS BANT

Gallwch chi ddiffodd cwcis fel arfer trwy addasu gosodiadau eich porwr i’w atal rhag derbyn cwcis (Dysgwch sut yma). Fodd bynnag, bydd gwneud hynny yn debygol o gyfyngu ar ymarferoldeb ein gwefannau a chyfran fawr o wefannau’r byd gan fod cwcis yn rhan safonol o’r mwyafrif o wefannau modern

Efallai eich bod yn poeni am gwcis yn ymwneud â’r hyn a elwir yn “ysbïwedd”. Yn hytrach na diffodd cwcis yn eich porwr efallai y gwelwch fod meddalwedd gwrth-ysbïwedd yn cyflawni’r un amcan trwy ddileu cwcis yr ystyrir eu bod yn ymledol yn awtomatig. Dysgu mwy am reoli cwcis gyda meddalwedd gwrth-feddalwedd.