Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol

 

Trosolwg

Trwy ddewis Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol yng Ngrŵp Colegau NPTC â’i gyfleusterau sefydledig, bydd myfyrwyr yn derbyn addysg gan staff hynod gymwys â phrofiad o’r diwydiant ar draws pob un o’n cyrsiau a gynigir. Trwy wneud y cwrs, gall myfyrwyr ddod yn driniwr gwallt, barbwr, steilydd, therapydd harddwch, technegydd ewinedd, artist coluro theatrig, gall myfyrwyr weithio yn y diwydiant effeithiau arbennig theatrig, bod yn rheolwr salon a llawer mwy. Mae cyfleoedd i drinwyr gwallt, barbwyr a myfyrwyr sy’n astudio therapïau cymhwysol Lefel 3 gael profiad gwaith ar leoliad o bythefnos yn Girona, Sbaen. Ceir cyfleoedd lleoliadau gwaith bloc hefyd ar gyfer myfyrwyr Trin Gwallt a Therapi Harddwch Lefel 2 i weithio mewn salonau a spas lleol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys cyrsiau rhan-amser, amser llawn a chyrsiau byr. Rydym hefyd yn cynnig cwrs Addysg Uwch, Lefel 4 rhan-amser mewn tylino chwaraeon.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am bob cwrs drwy glicio ar y lincs.

Salonau Gwallt a Harddwch

Mae’r ddarpariaeth gyfun Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol yn ymfalchïo â wyth salon harddwch, wyth salon trin gwallt, ystafell therapi chwaraeon a salon aml-swyddogaeth.

I ARCHWILIO PENODI, CYSYLLTWCH EICH SALON NEWYDD:

Coleg Afan Ffoniwch: 01639 648582
Coleg Bannau Brycheiniog Ffoniwch: 01686 614484
Coleg y Drenewydd Ffoniwch: 01686 614216

Academi Lee Stafford ar gyfer Trin Gwallt, Gwaith Barbwr a Therapïau Cymhwysol

Mae’r triniwr gwallt arobryn a gydnabyddir yn rhyngwladol, Lee Stafford, wedi cyhoeddi agoriad Academi Addysg Trin Gwallt Lee Stafford – y cyntaf erioed yng Nghymru mewn cydweithrediad â Grŵp Colegau NPTC. Bydd yn gweithio gyda’n tîm Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol i helpu i ddarparu hyfforddiant o’r radd flaenaf.

Lee Stafford yw un o’r enwau mwyaf cydnabyddedig yn y diwydiant trin gwallt. Wedi ennill y wobr Triniwr Gwallt Dynion Prydain y Flwyddyn yn 2001 roedd ei le fel un o’r trinwyr gwallt uchaf ei barch yn y DU heb unrhyw amheuaeth.

Mae’n wych i fi allu rhoi rhywbeth yn ôl i’r myfyrwyr,” meddai. “Rwy’n frwd iawn ynghylch rhoi’r cyfle gorau i gael addysg dda o fewn trin gwallt i weithwyr proffesiynol ifanc . Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC i ddatblygu technegau cryf iawn ac agweddau gwych wrth baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y diwydiant trin gwallt.”

Cliciwch yma i ddarganfod rhagor am Lee Stafford

 

Gallwch ddod o hyd i’r Ysgol Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol ar Facebook a Twitter:

Facebook

Twitter

Cyrsiau
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (19 oed a throsodd) (Amser Llawn)
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)
Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Therapi Harddwch (19 oed a throsodd) (Amser Llawn)
Diploma VRQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt (Amser Llawn)
Lefel 1 mewn Trin Gwallt a Harddwch (Amser Llawn)
Lefel 3 mewn Therapïau Chwaraeon (Amser Llawn)
Lefel 3 mewn Therapîau Cymhwysol (Amser Llawn)
Lefel 3 Uwch VTCT mewn Therapïau Cymhwysol (Amser Llawn)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymgynghoriaeth Colur a Harddwch (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser)
Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif VTCT VRQ Lefel 2 mewn Barbwr (Rhan-Amser)
VTCT Diploma Lefel 1 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)
VTCT Diploma Lefel 3 mewn Coluro a Gwallt Theatrig, Effeithiau Arbennig a’r Cyfryngau (Amser Llawn)
VTCT Lefel 2 Therapi Chwaraeon (Amser Llawn)
VTCT NVQ Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)
VTCT NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)
VTCT VRQ Diploma Lefel 3 mewn Barbro (Amser Llawn)