Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Mae cyfrifiaduron yn faes deinamig sy’n tyfu’n gyflym ac sydd wedi dod yn rhan annatod o’r byd rydyn ni’n byw ynddo heddiw. Defnyddir cyfrifiaduron ym mron pob diwydiant, gan ddatrys problemau mewn gwyddoniaeth, peirianneg, gofal iechyd a chymaint o feysydd eraill. Mae cyfrifiadura yn un o’r meysydd cyffrous hynny lle mae bron yn amhosibl rhagweld beth fydd yn digwydd nesaf.

Bydd bod â chymhwyster yn y pwnc hwn yn rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o dechnolegau sy’n dod i’r amlwg a’u heffaith. Byddwch yn dysgu bod yn greadigol ac arloesol yn eich dull o ddatrys problemau cymhleth a heriol. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi a fydd yn fantais gystadleuol i chi yn eich gyrfa, ym mha bynnag faes a ddewiswch.

Mae’r cyfleoedd i arbenigwyr cyfrifiadurol yn parhau i dyfu ac ehangu. Mae swyddi cyfrifiadurol ymhlith y rhai sy’n derbyn y cyflog uchaf ac sydd â’r boddhad swydd uchaf. Ymhlith y Gyrfaoedd Posibl mae:

  • Datblygu cais
  • Dadansoddiad Systemau Busnes
  • Datblygu a gweinyddu cronfa ddata
  • Ymgynghori / Rheoli System Wybodaeth
  • Datblygwr Gemau / Amlgyfrwng
  • Dylunio a Datblygu Gwe
  • Rheoli Rhwydwaith
  • Ymgynghoriaeth / Rheolaeth Cybersecurity
  • Gweithrediadau TG
  • Cymorth Technegol

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn a rhan-amser sy’n berthnasol i’r diwydiant ar draws pedwar coleg o gyrsiau rhagarweiniol hyd at y radd mewn Cyfrifiadura Cymhwysol. Mae ein holl gyrsiau wedi’u hanelu at ddysgwyr sydd am ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Rydym yn defnyddio caledwedd a meddalwedd modern, fel Adobe Creative Suite, Visual Studio NET, Java NetBeans, Brackets, BFXR, Audacity a Game Maker. Cyflwynir ein cyrsiau mewn labordai pwrpasol gyda chyfres arbenigol ar gyfer cyflwyno datblygiadau adeiladu PC a rhwydwaith. Mae gan ein darlithwyr ymroddedig brofiad sector wedi’i ategu â gwybodaeth bwnc-benodol ac maent yn darparu gwersi creadigol gan ddefnyddio astudiaethau achos ac enghreifftiau bywyd go iawn.

Byddwn yn eich helpu i gyrraedd eich nodau personol, gyrfa a chyflogaeth p’un a ydych chi’n gadael yr ysgol, mewn gwaith, neu ddim ond eisiau gwella’ch sgiliau cyfrifiadurol.

Clywch gan ein Myfyrwyr

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol

Instagram Logo

Twitter Logo

 

Cyrsiau
BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cymhwysol – Gradd Ychwanegol Lefel 6 (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Cyfrifiadura HND (Amser Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Diploma Cenedlaethol Estynedig mewn Esports Lefel 3 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TGCh (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 BTEC mewn TG (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma mewn Esports Lefel 2 (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Mynediad at Ddiploma AU – Cyfrifiadura Cymhwysol Lefel 3 (Llawn-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Ymarferwyr TG Gwell Lefel 2 BTEC (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Creu Datrysiad Rhyngrwyd o Bethau (IoT) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Dimau (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Dimau Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Office 365 (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Office 365 Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i One Drive (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i One Drive Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Datblygu Apiau Symudol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Defnyddio Windows PC a’r Rhyngrwyd (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Defnyddio Windows PC a’r Rhyngrwyd Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
E-bost Outlook Canolradd a Chalendr (Rhan Amser) - Addysg Bellach
E-bost Outlook Canolradd a Chalendr Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Excel Canolradd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Excel Canolradd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Excel i ddechreuwyr Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Excel Uwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gair Canolradd Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Gwneud y Defnydd Gorau o Ddyfeisiadau Symudol (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Gwneud y Defnydd Gorau o Ddyfeisiadau Symudol Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o bell) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell) - Addysg Bellach
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Word Canolradd (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Word i Dechreuwyr (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Word i Dechreuwyr Ar-Lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Word Uwch (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Word Uwch Ar-lein (Rhan Amser) - Addysg Bellach