Prentisiaethau

Os nad yw astudio amser llawn ar eich cyfer chi, yna gallai prentisiaeth fod yn union yr hyn yr ydych yn chwilio amdani.

Mae Hyfforddiant Pathways yn darparu amrywiaeth eang o gymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant ar draws canolbarth a de-orllewin Cymru.

Gall myfyrwyr ennill profiad gwaith gwerthfawr gyda’n cysylltiadau o blith cyflogwyr ac ennill cyflog wrth ddysgu sgiliau a chymwysterau swydd-benodol. Mae digonedd o gyfleoedd gan gynnwys Ymgysylltu â Hyfforddeiaeth, Hyfforddeiaeth Lefel 1 a Phrofiad Gwaith. Yn ychwanegol at hyn, gallech astudio Prentisiaethau Uwch Lefel 4 a 5 yn y rhan fwyaf o lwybrau galwedigaethol, yn ogystal â Phrentisiaethau Gradd mewn Peirianneg a TGCh a chyrsiau Dilyniant i AU.

Rydym yn cynnig Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau, Addysg Bellach, Sgiliau ar gyfer Diwydiant (SFI), Hyfforddiant Masnachol, Ymsefydlu Clinigol, pasbort Codi a Chario, ILM Hyfforddi’r Hyfforddwr ac unedau rheoli ILM. Mae ein holl aseswyr â phrofiad a gwybodaeth helaeth o’r diwydiant i gefnogi dysgwyr â’u cymwysterau.

Trwy wneud prentisiaeth, gallech weithio mewn Peirianneg, Gwaith Cymorth Gofal Iechyd Clinigol, Gofal Plant, Gwaith Chwarae, Rheolwr, Iechyd A Gofal Cymdeithasol, Gwaith Cynnal A Chadw Trydanol, Trwsio Cerbydau Modur, Atgyweirio Cyrff Ceir, Curo Paneli, Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Manwerthu, Arwain Tîm Neu Batholeg. Ar hyn o bryd mae dros 1200 o brentisiaid ar raglen gyda’r Coleg, ac mae hyn yn ein gwneud yn un o’r darparwyr prentisiaethau sy’n perfformio orau yng Nghymru.

Gallwch ddilyn Prentisiaethau ar Twitter

Twitter

CLICIWCH YMA I GYSYLLTU Â HYFFORDDIANT LLYTHYRDD

NEU GALW 01639 648064 (CASTELL-NEDD/PORT TALBOT) NEU 0845 4086 253 (Powys)