Prentisiaethau

Mae NPTC Pathways Training yn ddarparwr balch sy’n darparu cymwysterau wedi’u personoli, a gydnabyddir gan ddiwydiant ledled Canolbarth a De-orllewin Cymru, mewn sectorau sy’n amrywio o Ofal Iechyd i Gerbyd Modur. Mae gan ein holl aseswyr lawer iawn o brofiad a gwybodaeth yn y diwydiant i gynorthwyo dysgwyr gyda’u cymwysterau a’u cyflogwyr ar hyd eu teithiau. Rydym wedi sefydlu partneriaethau gyda chyflogwyr blaenllaw yng Nghymru fel Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe a Powys a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Astudio amser llawn nid i chi? Gallai hyn fod yr hyn rydych chi’n edrych amdano!

Mae prentisiaid a hyfforddeion yn ennill profiad gwaith gwerthfawr, gan ennill cymwysterau a sgiliau wrth ennill cyflog. Yna gall hyn barhau i lefelau 4, 5 ac, mewn rhai sectorau, Prentisiaethau Gradd.

Prentisiaethau

Bydd llwybrau’n eich cefnogi chi i ddatblygu sgiliau a chymwysterau sy’n gysylltiedig â gwaith, gan alluogi llywio llwyddiannus ar hyd eich ffordd i’r gyrchfan yrfa a ddewiswyd. Os ydych chi dros 16 oed, eisiau ennill cyflog wrth dderbyn budd-daliadau gweithwyr eraill mewn sector o’ch dewis yna cysylltwch â ni.

Gall cyflogwyr ddewis o amrywiaeth o opsiynau megis prentisiaethau, hyfforddiant masnachol, ILM, ac unedau rheoli.

Mae rhaglenni prentisiaeth wedi’u teilwra i anghenion penodol eich busnes gyda chost yr hyfforddiant yn cael ei gwmpasu, dim ond ychydig iawn o gost sydd gyda chyflog prentis. Gan eich gadael i ehangu eich busnes yn gynaliadwy, ychwanegu gwerth trwy wella’r gymysgedd greadigol, yn ogystal â darparu timau cymwys ar gyfer llwyddiannau heddiw ac yn y dyfodol.

Rydym yn cefnogi llwybrau gyrfa llawer o brentisiaid a llawer o fusnesau, bydd yn anhygoel i ni fynd gyda chi.

Hyfforddeiaethau

Os ydych yn 16-18 oed, yna mae llongau ‘Hyfforddai’ yn cynnig rhaglenni yn seiliedig ar ddysgu i’ch cefnogi chi i adeiladu sgiliau cysylltiedig â gwaith a nodi dewisiadau gyrfa. Mae gwahanol lefelau o hyfforddeiaeth ar gael yn dibynnu ar anghenion unigol. Fe’ch telir tra ar y rhaglen nes i chi fentro ymhellach ymlaen i’ch taith Prentis, Coleg neu Waith. Mae’r meysydd yn cynnwys:

Peirianneg, Gofal Plant, Gwaith Chwarae, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cynnal a Chadw Trydanol, Atgyweirio Cerbydau Modur, Atgyweirio Siop y Corff, Curo Panel, Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmer, Manwerthu, Arwain Tîm, a Patholeg.

GALW:
01639 648064 (CASTELL-NEDD, PORT TALBOT)
0845 4086 253 (POWYS)

 

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Twitter

Facebook

 

Cliciwch yma os ydych chi’n gyflogwr sydd am logi prentis