Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Lawrlwytho’r Canllaw i Rieni

Fel rhiant neu warcheidwad gwyddom eich bod chi am gael y gorau i’ch mab neu ferch. Yng Ngrŵp Colegau NPTC byddwn yn helpu pobl ifanc i ddysgu rheoli eu hamser eu hunain ac archwilio’u hopsiynau ar gyfer Gyrfa yn y dyfodol. Mae ein darlithwyr arbenigol yn gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu cariad at yr hyn y maent yn ei astudio ac maent yn cael eu cefnogi trwy gydol eu cyfnod yn astudio â chyfuniad o diwtor pynciol a phersonol gydag adborth ac arweiniad rheolaidd.

Nosweithiau Agored

Mae ein nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr a rhieni brofi’r Coleg a’i gyfleusterau a dod i wybod mwy am yr ystod o bynciau a chyrsiau a gynigir gennym.

Bydd myfyrwyr a rhieni’n gallu gweld y profiad addysgol y mae Grŵp Colegau NPTC yn ei ddarparu, gan gael y cyfle i ‘roi cynnig’ ar rai pynciau neu grefftau. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddarganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth a gweld beth mae’r Coleg yn ei gynnig o ran gweithgareddau allgyrsiol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddyddiadau sydd ar ddod cliciwch yma.

Dysgwch gan y Gorau!

Mae ein darlithwyr arbenigol yn meddu ar gymwysterau uchel yn y pynciau y maent yn eu haddysgu a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant; maent yn groesawgar ac yn gyfeillgar ac mae ganddynt ddiddordeb gwirioneddol ym mhrofiad a llwyddiant eich plentyn.