Ymrestru 2022

Dydd Iau, 25 Awst – dydd Gwener, 2 Medi

Cyn y gallwch ymrestru bydd angen i chi fod wedi gwneud cais. Os nad ydych wedi gwneud hynny eto, cliciwch ar y botwm isod i ddechrau.

Dechrau cais

Edrychwch ar ein canllaw fideo defnyddiol i gael trosolwg o’r broses ymrestru; mae’n gyflym ac yn hawdd!

Bydd ein ymrestriad yn ôl ar y campws eleni.

Yn gyntaf, byddwn yn anfon llythyr apwyntiad cofrestru atoch i ddod i’r campws i gofrestru. Yna, wythnos cyn cofrestru, byddwn yn anfon e-bost atoch i gofrestru. Cliciwch ar y ddolen i wirio’ch manylion, ateb ychydig mwy o gwestiynau, a thalu unrhyw ffioedd perthnasol. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud wedyn yw dod ar gyfer eich apwyntiad ymrestru i siarad ag un o’n tiwtoriaid, am gyngor ac arweiniad, cyn cwblhau eich cofrestriad.

Sicrhewch eich bod yn cwblhau eich cofrestriad cyn dod i’r campws i ymrestru gan y bydd hyn yn sicrhau bod y broses yn gyflym ac yn hawdd ar y diwrnod.

Bydd angen i chi ddod â:

 • ID
 • Canlyniadau TGAU neu dystysgrifau cymhwyster eraill
 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol (os oes gennych un)

Bydd angen i chi hefyd wneud taliad ffi cofrestru o £25 i gwblhau eich ymrestriad. Gallwch wneud y taliad hwn trwy fewngofnodi yn ôl i’ch cyfrif Hyb Dysgwyr a dewis ‘Fy Nhaliad‘ o’r ddewislen. Gallwch hefyd dalu dros y ffôn drwy ffonio ein tîm Cyllid ar 0330 818 8030.

Nid oes angen dod â llun gyda chi, byddwn yn tynnu eich llun ar gyfer eich cerdyn adnabod. Gallwch chi ddod ar eich pen eich hun neu ddod â rhywun gyda chi, chi sydd i benderfynu.

Os nad yw eich graddau yr hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, peidiwch â phoeni; bydd ein tîm arweiniad wrth law i’ch helpu i ddod o hyd i gwrs sy’n addas i chi.

Cyn i chi ymrestru, edrychwch ar ein Parth Myfyrwyr i gael gwybodaeth am ymuno â choleg, cyllid, cyfleusterau, cludiant a chymorth i fyfyrwyr.

Amserlen Ymrestru

Dydd Iau 25 Awst, 9am – 4pm

Dydd Gwener 26 Awst, 9am – 3:30pm

Dydd Mawrth 30 Awst, 9am – 6:30pm

Dydd Mercher 31 Awst, 9am – 6:30pm

Dydd Iau 1 Medi, 9am – 4pm

Dydd Gwener 2 Medi, 9am – 3:30pm

Dydd Mercher 7 Medi, 4:30pm – 6:30pm

Cwestiynau?

Rydym wedi gwneud rhestr o’n cwestiynau cofrestru a ofynnir amlaf.

Cwestiynau Cyffredin Ymrestru

Oeddet T’in Gwybod?

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio Grŵp Colegau NPTC fel y darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru a’r deg uchaf yn y DU yn y ‘Gwobrau Gadael Ysgol 2020’. Fe’n pleidleisiwyd hefyd fel y coleg addysg bellach rhif dau yn y DU a’r degfed am y profiad dysgu gorau. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

Pam Dewis Grŵp Colegau NPTC?

   • Bron i 40 o bynciau Safon Uwch* gwahanol, ynghyd ag amrywiaeth enfawr o gyrsiau ymarferol llawn amser sy’n canolbwyntio ar yrfa a phrentisiaethau i ddewis ohonynt.
   • Amrywiaeth anhygoel o gyrsiau rhan-amser neu fyr yn ystod y dydd, gyda’r nos neu ar y penwythnos i gyd-fynd â’ch gwaith a’ch ffordd o fyw. Felly gallwch chi ddechrau’r hobi newydd hwnnw, ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu gael cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd. Mae rhai o’n cyrsiau byr wedi’u hariannu’n rhannol neu’n llawn**
   • Nifer o raglenni gradd eang eu hystod, mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau Addysg Uwch mawreddog; wedi’i gynllunio gyda’ch cyflogaeth a’ch gyrfaoedd yn y dyfodol mewn golwg. Rydym yn ymdrechu i roi’r profiad a’r wybodaeth orau i’n graddedigion i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith.
   • Cefnogaeth anhygoel i fyfyrwyr.
   • Darlithwyr arbenigol sydd â phrofiad helaeth yn y diwydiant.
   • Cysylltiadau gwych â chyflogwyr.
   • Mae myfyrwyr wedi cyflawni canlyniadau rhagorol o raddau rhagoriaeth driphlyg yn y cymwysterau Diploma Cenedlaethol/Estynedig, gyda llawer yn cyflawni’r proffil graddau uchaf posibl, sef D*, D*, D*
   • Mae’r niferoedd uchaf erioed o fyfyrwyr wedi cyflawni Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru, sy’n gyfwerth â Gradd A*/A Safon Uwch.
   • Bwrsariaethau ar gael i Fyfyrwyr sy’n Perfformio Gorau ym meysydd Chwaraeon, Diwylliant, Academaidd a Galwedigaethol.

* Safon Uwch ar gael yng Ngholeg Castell-nedd
** Yn amodol ar gymhwysedd

Diddordeb?

Cyrsiau amswer llawn

Cyrsiau rhan-amser

Cyrsiau lefel prifysgol

Prentisiaethau

Cadwch mewn Cysylltiad

Os oes angen i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admissions@nptcgroup.ac.uk neu ffoniwch 0330 818 8100.

Gallwch hefyd hoffi a dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gysylltu â ni.

Facebook

 

Twitter

 

 

YouTube