Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cyfrifon Dysgu Personol (CDP)

Rhaglen a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Darganfyddwch fwy yma

Cwrs
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Addysg i Raddedigion – Tystysgrif Broffesiynol (TBAR) AHO (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser)
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser: Gyda’r Nos)
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol (Rhan-Amser: Dydd)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Gan ddefnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-amser)
Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura – BSc (Anrh) (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser)
Diogelwch Seiber – BSc (Anrh) (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 BTEC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Rhan-amser)