Dysgu-Oedolion

Pa un a ydych yn chwilio am hobi newydd, ynteu’n dymuno ennill sgiliau i gamu ymlaen at waith neu fod arnoch angen cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, fe gewch fod ystod eang o gyrsiau rhan-amser a byrion yng Ngrŵp Colegau NPTC!

Mae cyrsiau’n dechrau trwy gydol y flwyddyn a chan ein bod yn cynnig ystod o ddosbarthiadau yn ystod y dydd, gyda’r nos neu ar benwythnosau, gall y cwrs y byddwch chi’n ei ddewis weddu i’ch gwaith a’ch ffordd o fyw.

O Sbaeneg ar gyfer dysgwyr i Roi Lliw Haul â Chwistrell, Cyfrifyddiaeth, Safon Uwch, Photoshop neu hyd yn oed Plymio, mae’n wir bod rhywbeth i bawb.

Ydych chi’n dymuno uwchsgilio? Rydym yn gweithio gyda chwmnïau lleol niferus i ddarparu hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n benodol i anghenion busnesau, fel eich bod chi’n ennill y sgiliau a’r cymwysterau proffesiynol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Rydym yn mynd ati’n barhaus i ehangu ein hystod o gyrsiau e-ddysgu ac astudio hyblyg gan roi mwy byth o siawns i chi astudio ar amser ac mewn lle sy’n gweddu i chi.

Gall newid gyrfa, dysgu sgiliau newydd neu ailddechrau gweithio ymddangos fel nodau amhosibl – ond nid oes rhaid iddynt fod. Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gall Grŵp Colegau NPTC eich helpu chi!

Cwrs
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Addysg i Raddedigion – Tystysgrif Broffesiynol (TBAR) AHO (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser)
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser: Dydd)
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol (Rhan-Amser: Dydd)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith)
CILEx Tystysgrif Lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer, Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer (Rhan Amser)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Gan ddefnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-amser)
Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura – BSc (Anrh) (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser)
Diogelwch Seiber – BSc (Anrh) (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)
Rheoli Adeiladwaith – BSc (Rhan-Amser)