P’un a ydych chi’n chwilio am hobi newydd, yn ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ddim ond angen cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd, fe welwch ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i symud ymlaen neu i newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae ein cyrsiau sy’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, yn hyblyg ac yn cynnig maint dosbarthiadau bach sy’n cynnig cefnogaeth un i un.

Mae gennym gyllid ar gael ac mae llawer o gyrsiau am ddim, yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch cymhwyster*.

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Llywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Cliciwch yma i ddarganfod a ydych chi’n gymwys

Mae’r ceisiadau ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch y botymau isod i bori trwy ein llyfrynnau cwrs neu defnyddiwch y swyddogaeth chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i’ch cwrs.

Nosweithiau Agored

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch chi, gallwch chi hefyd ymuno â ni yn un o’n Nosweithiau Agored sydd ar ddod.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein Nosweithiau Agored sydd ar ddod

* 1. Bydd ffioedd cwrs perthnasol am ddim.

2. Gellir cynnal ymgynghoriad i benderfynu ar gymhwysedd a ffrydiau ariannu sydd ar gael, lle bo angen.

3. *Gall costau ychwanegol megis deunyddiau, aelodaeth broffesiynol a ffioedd arholiad fod yn berthnasol.
Cwrs
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladwaith – HND (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Adnewyddu ACS (Nwy) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Ailgofrestru Dadansoddwr Busnes Agile (AgileBA®) (e-Ddysgu) - Addysg Bellach
Ailgofrestru P3O® (e-Ddysgu) - Addysg Bellach
Ailgofrestru Rheoli Newid APMG (e-Ddysgu) - Addysg Bellach
Arbenigwr Marchnata Chwilio Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (e-Ddysgu) - Addysg Bellach
Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (e-Ddysgu) - Addysg Bellach
Arbenigwr Strategaeth a Chynllunio Digidol Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (e-Ddysgu) - Addysg Bellach
Ardystiad CompTIA Network+ Swyddogol (Cyfres Graidd N10-008) (e-Ddysgu) - Addysg Bellach