Rhan-Amser

P’un a ydych chi’n chwilio am hobi newydd, yn ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ddim ond angen cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd, fe welwch ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i symud ymlaen neu i newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae ein cyrsiau sy’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, yn hyblyg ac yn cynnig maint dosbarthiadau bach sy’n cynnig cefnogaeth un i un.

Mae gennym ni gyllid ar gael ac mae rhai cyrsiau yn hollol rhad ac am ddim, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, trwy Gyfrif Dysgu Personol (PLA).

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Llywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Cliciwch yma i ddarganfod a ydych chi’n gymwys

Mae’r ceisiadau ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch ar y delweddau i weld ein pamffledi cwrs neu defnyddiwch swyddogaeth chwilio’r cwrs isod.

Cwrs
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladwaith – HND (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser)
Adnewyddu ACS (Nwy)
Apps Plastredig L3 Dip / NVQ a Rennir TP
Archwilio AAT Lefel 4
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser: Gyda’r Nos)
Bara Artisan
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith)
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)
City & Guilds 2382-18 18fed Rhifyn Rheoliadau Gwifrau Trydanol BS7671
City & Guilds 2391-52 Arolygu, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol Lefel 3
Cofnodion a Chynnal Nodiadau
Coginio Pizza
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)
Cwrs Plymio Sylfaenol