Rhan-Amser

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu cael sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i ddatblygu neu newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae’r ymrestriad ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch ar y delweddau i weld ein pamffledi cwrs neu defnyddiwch swyddogaeth chwilio’r cwrs isod.

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Darganfyddwch fwy yma

Cwrs
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladwaith – HND (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser)
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser: Gyda’r Nos)
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol (Rhan-Amser: Dydd)
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith)
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Gan ddefnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-amser)
Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 BTEC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Rhan-amser)
Diploma mewn Coginio Proffesiynol Lefel 2 (Rhan-Amser)