DYFODOL IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Tyfu’r gweithlu trwy addysg leol gynhwysol, arweinyddiaeth, datblygu sgiliau a hyfforddiant.

Cyd-weithio i ddathlu partneriaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n croesi ffiniau, gan fanteisio ar gynhwysiant digidol, yr iaith Gymraeg ac yn dathlu cyflawniadau.

Rydym yn gweithio ar y cyd ag Arwain a Chyngor Sir Powys i ddarparu rhaglen Prentisiaeth bwrpasol.

Beth allwch chi ei ennill?

  • Profiadau gweithio ym maes iechyd
  • Profiadau gweithio ym maes gofal cymdeithasol
  • Hyfforddiant sector-benodol ‘Gwell ymwybyddiaeth o ragolygon clinigol a di-glinigol
  • Mentora o ddechrau i ddiwedd
  • Paratoi, dysgu sgiliau a bod yn barod am gyflogaeth
  • Sgiliau trosglwyddadwy
  • Rhagor o gyfleoedd gyrfa

Cysylltwch â ni heddiw i ddarganfod mwy.

arwain@nptcgroup.ac.uk