Pam astudio cwrs ar lefel prifysgol yng Ngrŵp Colegau NPTC?

Lleol

Nid oes angen i chi symud oddi cartref i astudio, gan ei gwneud hi’n haws cyd-fynd â’ch gwaith a’ch bywyd teuluol.

Fforddiadwy

Llai o gostau teithio a dim angen symud oddi cartref. Gall hyn gadw’ch costau byw i lawr i lefel y gellir ei rheoli.

Hyblyg

Yn aml mae gan ein cyrsiau prifysgol lwybrau astudio amser llawn a rhan-amser ar gael. Rydyn ni’n ceisio trefnu’r amserlen fel y gallwch chi weithio o hyd neu gyflawni ymrwymiadau teuluol wrth i chi astudio.

Cefnogol

Mae maint dosbarthiadau yn gyffredinol yn llai nag yn y brifysgol, gan eich galluogi i gael mwy o sylw ac arweiniad unigol gan eich tiwtor. Mae ein Hyfforddwr Astudio AU pwrpasol hefyd ar gael i’ch cefnogi trwy gydol eich cwrs.

Meddwl Ymlaen

Mae ein hadnoddau cymorth i raddedigion yn darparu sgiliau cyfweld, bywyd a chyflogadwyedd i chi, gan eich helpu i adeiladu eich dyfodol ar ôl graddio. Gallwch hefyd ymuno â’n Cyn-fyfyrwyr; cymuned fyd-eang sefydledig o gyn-fyfyrwyr, rhwydwaith parod o gysylltiadau a ffrindiau gydol oes.