Addysg Uwch a Graddau

Yn Grŵp Colegau NPTC rydym yn falch ein bod wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau Addysg Uwch o fri fel Prifysgol Cymru’r Drindod Saint David, Prifysgol Glyndwr, Prifysgol De Cymru a Pearson.

Dyluniwyd ein holl gyrsiau Addysg Uwch gan ystyried cyflogaeth a gyrfaoedd yn y dyfodol ac rydym yn ymdrechu i roi’r profiad a’r wybodaeth orau i’n graddedigion i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith.

Pam Astudio am radd gyda Grwp Colegau NPTC?

Lleol 

Ni fydd angen i chi symud oddi cartref i astudio gan ei gwneud hi’n haws cyd-fynd â’ch gwaith a’ch bywyd teuluol.

Fforddiadwy

Llai o gostau teithio a dim angen symud oddi cartref. Gall hyn gadw’ch costau byw i lawr i lefel y gellir ei rheoli.

Hyblyg

Yn aml mae gan ein rhaglenni Addysg Uwch lwybrau amser llawn a rhan-amser. Rydyn ni’n ceisio trefnu’r amserlen fel y gallwch chi weithio o hyd neu gyflawni ymrwymiadau teuluol wrth i chi astudio.

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr llawn cymhelliant o bob cefndir. Rydym yn cydnabod nad yw potensial myfyrwyr bob amser yn cael ei ddangos o fewn cymwysterau academaidd ffurfiol ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o gefndiroedd sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch.

Mae rhestr lawn o’n cyrsiau Addysg Uwch gan gynnwys Mynediad i Addysg Uwch isod. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio i ddod o hyd i’r cwrs addysg uwch i chi!

Cwrs
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Addysg i Raddedigion – Tystysgrif Broffesiynol (TBAR) AHO (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Amser-Llawn)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser)
Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn)
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser: Gyda’r Nos)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser -Llawn)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn)
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodo (Amser-Llawn)
BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol (Rhan-Amser: Dydd)
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)
Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn)
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser)
Cyfrifiadura a Datblygu Systemau – HND (Amser-Llawn)
Cyfrifiadura Cymhwysol – BSc (Anrh) Gradd Atodol (Amser-Llawn)
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Electronig a Thrydanol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd)
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd)
Gofal a Lles – BSc (Anrh) (Gradd Atodol) (Amser-Llawn)
Gwasanaethau Cyhoeddus – HND (Amser-Llawn)