Addysg Uwch a Graddau

Rydym wrthi’n cyfieithu’r cynnwys ar hyn o bryd.

We are in the process of translating the content.

Cwrs
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser)
Addysgu (Cyflwyniad) (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) – HNC (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Rheoli Adeiladwaith) – HNC (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Tirfesur Meintiau) – HNC (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Amaethyddiaeth – HND (Amser Llawn)
Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol BA (Anrh) (Amser Llawn Neu Rhan-Amser)
Astudiaethau Busnes – HND (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Astudiaethau Gofal – BSc (Anrh) (Amser Llawn)
Astudiaethau Gofal – Gradd Sylfaen (Amser Llawn)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser Llawn)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser Llawn)
BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
BSc (Anrh) Diogelwch Seiber (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)
Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)
Celf a Dylunio – Diploma Sylfaen Lefel 3/4 (Amser Llawn)
Cerddoriaeth – HND (Amser Llawn)
Chwaraeon – HND (Amser Llawn)
Cyfrifiadura a Datblygu Systemau – HNC (Rhan-Amser)