Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

Gall gwybodaeth am brosesau busnes a busnes fod yn ddefnyddiol mewn llawer o wahanol swyddi gan gynnwys rolau yn yteulu swyddi gweinyddol a chlerigol, cyfrifeg, bancio a chyllid, gwerthiannau manwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid. Bydd hefydyn ddefnyddiol os ydych chi’n ystyried sefydlu’ch busnes eich hun neu fod yn hunangyflogedig yn y dyfodol.Mae economeg yn pontio’r bwlch rhwng pynciau gwyddoniaeth a’r dyniaethau ac mae prifysgolion yn uchel ei barch. Mae’n cyfunoyn dda iawn gyda mathemateg a phynciau fel busnes, y llywodraeth a gwleidyddiaeth, hanes a daearyddiaeth. Myfyrwyr economegfel rheol yn dilyn gyrfaoedd mewn cyfrifeg, cyllid a dadansoddi busnes yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Busnes a Rheolaeth

Mae’r adran Fusnes yn cynnig ystod o gyrsiau llawn a rhan-amser o lefelau 1 i 6 yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Mae pob adran yn adlewyrchu sector deinamig, gyda staff yn dod â chydbwysedd o ragoriaeth academaidd ac arbenigedd diwydiant i greu profiad dysgu ysgogol.

Mae Tystysgrif Dechnegol arloesol Lefel 2 BTEC mewn Menter Busnes wedi’i chynllunio’n benodol i ddatblygu sgiliau busnes hanfodol. Gall cwblhau’r cwrs blwyddyn hwn ganiatáu symud ymlaen i gyrsiau lefel 3.

Mae Diploma BTEC amser llawn Lefel 3 mewn Busnes ar gael yng Ngholeg Castell-nedd.

Fel arall, gellir cyfuno Diploma BTEC Lefel 3 mewn Busnes â’r Gyfraith Gymhwysol ym Mannau Brycheiniog neu Goleg y Drenewydd.

Mewn gwirionedd, bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phynciau gan gynnwys marchnata, cyllid, adnoddau dynol a menter.

Ar ben hynny, gall myfyrwyr symud ymlaen i Addysg Uwch ac astudio pynciau sy’n gysylltiedig â busnes, y gyfraith neu gyllid yn y brifysgol.

Gall myfyrwyr hefyd wneud rhaglen radd yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Mae’r adran fusnes yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio HND mewn Astudiaethau Busnes a BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Castell-nedd neu BA (Anrh) mewn Busnes a TG yng Ngholeg Bannau Brycheiniog.

Clywch gan ein Myfyrwyr

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Logo

Teithio a Thwristiaeth

Mae Teithio a Thwristiaeth yn ddiwydiant sydd wedi’i adeiladu i bara.

Er y gallai pethau beri pryder i frandiau teithio, nid ydyn nhw’n aros fel hyn am byth. Mae’r ‘diwydiant teithio a thwristiaeth’ eang yn cwmpasu llawer o sectorau gwasanaeth ac, i gyd, yn cyfrif am oddeutu 10% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y byd. Mae pobl ddi-rif, llywodraethau a busnesau yn dibynnu ar fodolaeth barhaus y diwydiant.

Os oes unrhyw beth y gallwn ei ddysgu o’r gorffennol diweddar, mae’n golygu bod y diwydiant teithio bob amser yn gwella o drychinebau ac yn dod i’r amlwg ar yr ochr arall yn fwy gwydn ac arloesol nag erioed o’r blaen. Mae teithio nid yn unig yn arwyddocaol yn economaidd, ond mae’n cyflawni ysfa ddynol iawn i fynd allan, cysylltu ac archwilio’r byd. Mae o fudd i bawb i’r diwydiant bownsio’n ôl ac mae’n gyffrous iawn bod yn rhan ohono.

Yn wir, mae’r sector twristiaeth yn cynnig cyflogaeth yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol.

Mae cyflogaeth yn cynnwys gweithio mewn digwyddiadau, atyniadau ymwelwyr, marchnata, adnoddau dynol, rheoli a datblygu twristiaeth, twristiaeth wledig, rheoli gwestai, cynllunio priodasau, criw caban, ac asiantaeth deithio.

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Logo

Instagram Logo

Cyrsiau
BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Busnes Lefel 3 BTEC (Llawn-Amser) - Addysg Bellach
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn) Corff Dyfarnu: Prifysgol Wrecsam - Addysg Uwch a Graddau
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Busnes gyda’r Gyfraith (Llawn Amser) - Addysg Bellach
HND Astudiaethau Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Mynediad i Ddiploma AU – Busnes a Gwasanaethau Ariannol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif Lefel 2 BTEC Mewn Menter Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 mewn Criw Caban (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwasanaeth Cwsmer gyda Sgiliau Busnes L2 (Cyflenwi Saesneg) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 5 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 5 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Rheoli Busnes – Gradd Ychwanegol BA (Anrh) (Rhan-amser) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach