Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

Busnes a Rheolaeth

Mae’r adran fusnes yn cynnig ystod o gyrsiau llawn a rhan-amser o lefelau 1 i 6 yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Mae pob adran yn adlewyrchu sector deinamig, gyda staff yn dod â chydbwysedd o ragoriaeth academaidd ac arbenigedd diwydiant i greu profiad dysgu ysgogol.

Mae Tystysgrif Dechnegol arloesol Lefel 2 BTEC mewn Menter Busnes wedi’i chynllunio’n benodol i ddatblygu sgiliau busnes hanfodol. Gall cwblhau’r cwrs blwyddyn hwn ganiatáu symud ymlaen i gyrsiau lefel 3.

Mae Diploma BTEC amser llawn Lefel 3 mewn Busnes ar gael yng Ngholeg Castell-nedd.

Fel arall, gellir cyfuno Diploma BTEC Lefel 3 mewn Busnes â’r Gyfraith Gymhwysol ym Mannau Brycheiniog neu Goleg y Drenewydd.

Mewn gwirionedd, bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phynciau gan gynnwys marchnata, cyllid, adnoddau dynol a menter.

Ar ben hynny, gall myfyrwyr symud ymlaen i Addysg Uwch ac astudio pynciau sy’n gysylltiedig â busnes, y gyfraith neu gyllid yn y brifysgol.

Gall myfyrwyr hefyd wneud rhaglen radd yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Mae’r adran fusnes yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio HND mewn Astudiaethau Busnes a BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Castell-nedd neu BA (Anrh) mewn Busnes a TG yng Ngholeg Bannau Brycheiniog.

Teithio a Thwristiaeth

Mae Teithio a Thwristiaeth yn ddiwydiant cyffrous sy’n newid yn barhaus. Mae’r adran dwristiaeth yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau o lefelau 1 i 7.

Mae gan y staff proffesiynol a hawdd mynd atynt brofiad penodol i’r diwydiant a dealltwriaeth o’r byd go iawn o’r sector.

Yn benodol, mae cynnwys y cwrs yn cynnwys cynllunio busnes ar gyfer twristiaeth, gyda myfyrwyr yn trefnu digwyddiadau ac yn cynnal teithiau gweithredwyr ar raddfa lawn.

Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn datblygu ystod o sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gan gynnwys marchnata digwyddiadau, gwaith tîm a sgiliau arwain.

Y darlun mawr – yr economi twristiaeth: cyflawni swyddi a thwf

Ffynhonnell: www.vistibritain.org

Yn wir, mae’r sector twristiaeth yn cynnig cyflogaeth yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol.

Mae cyflogaeth yn cynnwys gweithio mewn digwyddiadau, atyniadau ymwelwyr, marchnata, adnoddau dynol, rheoli a datblygu twristiaeth, twristiaeth wledig, rheoli gwestai, cynllunio priodasau, criw caban, ac asiantaeth deithio.

 

Edrychwch ar ein tudalen Facebook am ddigwyddiadau a gwybodaeth a’n tudalen Instagram am luniau a fideos.

Facebook

Cyrsiau
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser: Gyda’r Nos)
BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Busnes (Amser Llawn)
Busnes Lefel 3 BTEC (Llawn-Amser)
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Cyfrifeg Dysgu Carlam Lefel 2/3 (Amser Llawn)
Diploma BTEC Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)
Gwobr ILM Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)
HND Astudiaethau Busnes (Amser-Llawn)
Mynediad i Ddiploma AU – Busnes a Gwasanaethau Ariannol (Amser Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn)
Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 BTEC Mewn Menter Busnes