Mae pob myfyriwr yng Ngrŵp Colegau NPTC yn bwysig i ni ac rydyn ni’n mynd yr ail filltir i sicrhau bod yr amser rydych chi’n ei dreulio yn y Coleg yn gynhyrchiol ac yn bleserus.

Mae’r Parth Myfyrwyr yn lle y gall pob myfyriwr dderbyn cymorth, cyngor a chefnogaeth am ddim mewn amgylchedd hamddenol, croesawgar a chyfrinachol. Mae ein tîm proffesiynol a chyfeillgar yn darparu cefnogaeth arbenigol mewn ystod o feysydd, gan gynnwys;

 • Y broses ymgeisio a derbyn
 • Ymrestru a chynefino
 • Cyllid Myfyrwyr – CAG, LCA, GDLlC a Cyllid Myfyrwyr Cymru i fyfyrwyr AU
 • Cyngor Gyrfaoedd
 • Cymorth astudio
 • Angehnion Dysgu Ychwanegol(ALN) a Chymorth gydag anableddau
 • Trosglwyddo o’r ysgol i’r coleg, neu o’r coleg i’r brifysgol
 • Cwnsela
 • Cadw’n Ddiogel (Diogelu)
 • Mentora ac UCAS
 • Cefnogaeth LGBTQ

A llawer mwy! Cliciwch ar un o’r teils isod i ddechrau neu cysylltwch â ni yn studentsupport@nptcgroup.ac.uk