Mae pob myfyriwr yng Ngrŵp Colegau NPTC yn bwysig i ni ac rydyn ni’n mynd yr ail filltir i sicrhau bod yr amser rydych chi’n ei dreulio yn y Coleg yn gynhyrchiol ac yn bleserus.

Mae Parth y Myfyrwyr yn fan lle gall pob myfyriwr dderbyn cymorth, cyngor a chefnogaeth am ddim mewn amgylchedd hamddenol, croesawgar a chyfrinachol. Mae ein tîm proffesiynol a chyfeillgar yn darparu cefnogaeth arbenigol.

Cliciwch ar un o’r teils isod i ddechrau neu cysylltwch â ni yn studentsupport@nptcgroup.ac.uk