Digwyddiadau Agored Addysg Uwch

#GraddauArGarregEichDrws

Ymunwch â ni yn ein digwyddiadau agored, lle gallwch ddarganfod mwy am ein holl Gyrsiau ar lefel Prifysgol neu Brentisiaethau Gradd, y broses ymgeisio a phopeth y mae angen i chi ei wybod am astudio gyda ni.

Digwyddiad Nesaf

Cliciwch yma am fanylion

Rydym wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang eu natur mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau addysg uwch o fri, fel: Prifysgol Cymruy Drindod Dewi Sant, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol De Cymru a Pearson.

Cynlluniwyd ein holl Gyrsiau Addysg Uwch gyda swyddi a gyrfaoedd yn y dyfodol mewn cof ac rydym yn ymdrechu i roi i’n graddedigion y profiad a’r wybodaeth orau i’w paratoi ar gyfer byd gwaith.

Mae ein Cyrsiau Addysg Uwch yn:

Lleol – Ni fydd angen i chi symud oddi cartref i astudio gan ei gwneud yn haws i’w gydweddu â’ch gwaith a’ch bywyd teuluol.

Fforddiadwy – Mae llai o gostau teithio ac nid oes angen symud oddi cartref. Gall hyn gadw eich costau byw i lawr i lefel resymol.

Hyblyg – Yn aml, mae llwybrau amser llawn a rhan-amser o fewn ein rhaglenni Safon Uwch. Rydym yn ceisio trefnu’r amserlen er mwyn i chi allu parhau i weithio neu gyflawni ymrwymiadau teuluol tra byddwch yn astudio.

Cefnogol – mae dosbarthiadau yn llai nag yn y brifysgol, gan eich galluogi i gael mwy o sylw ac arweiniad unigol gan eich tiwtor.

Chwilio ein cyrsiau

Cewch glywed gan ein myfyriwr

Peidiwch â gadael i gyllid fod yn rhwystr i addysg. Gall Cyllid Myfyrwyr Cymru helpu!

Cael Gwybod Rhagor

TAR / TBA

Ydych chi’n meddwl am newid gyrfa? Ydych chi eisiau dysgu? Efallai bod gennych chi flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant ac eisiau rhannu eich gwybodaeth gyda’r genhedlaeth nesaf?

Yn ein Noson Agored, gallwch ddarganfod popeth am addysgu mewn Addysg Bellach a sut y gallwch chi gychwyn ar eich gyrfa addysgu gyda chymhwyster TBAR neu TBA.

Os ydych wedi graddio mewn pwnc perthnasol ac yn edrych i ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio mewn addysg bellach, yna mae’r Dystysgrif Graddedig Proffesiynol mewn Addysg TBAR ar eich cyfer chi.

Cael Gwybod Rhagor

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg TBA ar eich cyfer chi os oes gennych gymhwyster pwnc (Lefel 3 neu’n uwch) ac yn edrych i ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio mewn addysg bellach.

Cael Gwybod Rhagor

Cyrsiau Cyn-Fynediad

Yn ogystal, mae gennym ystod o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, wedi’u cynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y Brifysgol.

Yn ogystal â hyn, rydym yn cynnig cwrs Cyn-Fynediad a nifer o gyrsiau Mynediad mewn, Gofal Iechyd (llwybrau i Nyrsio a Bydwreigiaeth) a’r Dyniaethau (llwybrau i mewn i Addysgu).