Sut i wneud cais

Gwnewch gais nawr i warantu eich lle ar gyfer mis Medi!

Gwnewch gais, archebwch a mynychwch eich cyfweliad ar-lein trwy ddilyn y canllaw syml hwn.

Os ydych chi wedi gwneud cais am gwrs sy’n cychwyn ym mis Ionawr, peidiwch â phoeni y byddwn mewn cysylltiad pan ddychwelwn o’n gwyliau Nadolig i’ch trafod chi i ymuno â’r cwrs.

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Beth bynnag rydych chi’n chwilio amdano, mae gennym ni rywbeth i bawb. Porwch ein cyrsiau i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi.

Porwch ein cyrsiau amser llawn

2. Ymgeisio

Unwaith y byddwch chi wedi dewis eich cwrs neu’ch pwnc, cliciwch ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ gwyrdd o dan y lleoliad astudio dewis. Bydd hyn yn mynd â chi at ein porth cais lle gofynnir i chi greu cyfrif i ddechrau’ch cais. Byddwch chi’n gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd yn mynd rhagddo.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

Prentisiaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Pathways yn: pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

3. Cyfweliad

Ar ôl i chi gwblhau eich cais, byddwn wedyn yn gofyn i chi drefnu apwyntiad cyfweliad. Byddwn yn trefnu’r rhain yn fuan a bydd manylion yn cael eu postio yma a’u cyfleu i ymgeiswyr.

Os ydych chi o dan 18 oed bydd angen i chi gael rhiant / gwarcheidwad i ymuno â chi ar gyfer y cyfweliad. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu amser pan maen nhw’n gallu bod yn bresennol.

Bydd ein darlithwyr yn cael sgwrs gyda chi i sicrhau eich bod ar y cwrs iawn ac i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Yn dilyn hyn, byddwn yn gwneud cynnig amodol i chi. Yr amod yw eich bod yn cwrdd â’r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs o’ch dewis.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses gyfweld, cysylltwch â admissions@nptcgroup.ac.uk

Peidiwch ag anghofio ymweld â’n Parth Myfyrwyr lle byddwch chi’n gallu dod o hyd i hyd yn oed mwy o wybodaeth am ymuno â’r Coleg.

Ewch i’n Parth Myfyrwyr

4. Ymrestru

Rydyn ni nawr yn cynnal mwyafrif ein cofrestriadau ar-lein i sicrhau bod y broses mor ddiogel a chyfleus â phosib. Byddwn yn darparu mwy o wybodaeth am y broses yn agosach at yr amser a bydd hyn yn cael ei gyfleu i ymgeiswyr.

5. Canlyniadau Arholiadau

Pan fyddwch chi’n derbyn cynnig amodol sy’n golygu bod angen i chi restru’r canlyniadau yn y gofynion mynediad. Os nad ydych wedi cyflawni’r graddau arholiad / asesu a ddymunir gennych, peidiwch â phoeni, bydd staff ar gael yn ystod y cofrestriad i roi cyngor ac arweiniad ynghylch newidiadau posibl i’ch cwrs gwreiddiol. Os ydych chi wedi cyflawni’r graddau angenrheidiol, ond yr hoffech chi newid eich dewis cwrs gwreiddiol, gallwch chi wneud hyn hefyd wrth gofrestru.

6. Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy e-bost trwy gydol y broses ymgeisio. Os oes angen i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admissions@nptcgroup.ac.uk.

Gallwch hefyd ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gysylltu â ni.

Facebook

 

Twitter

 

 

 

YouTube