Sut i wneud cais

2021/2022 cais yn agor yn fuan!

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Beth bynnag rydych chi’n chwilio amdano, mae gennym ni rywbeth i bawb. Porwch ein cyrsiau i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi.

Porwch ein cyrsiau amser llawn

2. Ymgeisio

Unwaith y byddwch chi wedi dewis eich cwrs neu’ch pwnc, cliciwch ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ gwyrdd o dan y lleoliad astudio dewis. Bydd hyn yn mynd â chi at ein porth cais lle gofynnir i chi greu cyfrif i ddechrau’ch cais. Byddwch chi’n gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd yn mynd rhagddo.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

Prentisiaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Llwybrau ar pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

3. Cyfweliad

Ar ôl i chi gwblhau eich cais, byddwn wedyn yn eich gwahodd am sgwrs gyda’n darlithwyr i sicrhau eich bod ar y cwrs iawn ac i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Yn dilyn hyn, byddwn yn gwneud cynnig amodol i chi. Yr amod yw eich bod yn cwrdd â’r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs o’ch dewis. Sylwch: ni chynhelir cyfweliadau yn ystod gwyliau’r haf. Os gwnewch gais felly, cewch gynnig amodol a byddwch yn gallu siarad â’r darlithwyr yn ystod y cyfnod cofrestru.

Peidiwch ag anghofio ymweld â’n Parth Myfyrwyr lle byddwch chi’n gallu dod o hyd i hyd yn oed mwy o wybodaeth am ymuno â’r Coleg.

Ewch i’n Parth Myfyrwyr

4. Pecyn Gwybodaeth

Byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth sy’n cynnwys manylion ychwanegol am fywyd myfyrwyr yng Ngrŵp Colegau NPTC ac yn rhoi dyddiadau cofrestru a dyddiadau tymor.

5. Canlyniadau Arholiadau

Pan fyddwch chi’n derbyn cynnig amodol sy’n golygu bod angen i chi restru’r canlyniadau yn y gofynion mynediad. Os nad ydych wedi cyflawni’r canlyniadau arholiad a ddymunir gennych, peidiwch â phoeni, bydd staff ar gael yn ystod y cofrestriad i roi cyngor ac arweiniad ynghylch newidiadau posibl i’ch cwrs gwreiddiol. Os ydych chi wedi cyflawni’r graddau angenrheidiol, ond yr hoffech chi newid eich dewis cwrs gwreiddiol, gallwch chi wneud hyn hefyd wrth gofrestru.

6. Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy e-bost trwy gydol y broses ymgeisio. Os oes angen i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admissions@nptcgroup.ac.uk.

Gallwch hefyd ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gysylltu â ni.

Facebook

 

Twitter

 

 

YouTube