Gwnewch gais nawr i warantu eich lle ar gyfer mis Medi!

Gwnewch gais, archebwch a mynychwch eich cyfweliad ar-lein trwy ddilyn y canllaw syml hwn.

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Beth bynnag rydych chi’n chwilio amdano, mae gennym ni rywbeth i bawb. Porwch ein cyrsiau i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi.

Porwch ein cyrsiau Amser Llawn

2. Ymgeisio

Unwaith y byddwch chi wedi dewis eich cwrs neu’ch pwnc, cliciwch ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ gwyrdd o dan y lleoliad astudio dewis. Bydd hyn yn mynd â chi at ein porth cais lle gofynnir i chi greu cyfrif i ddechrau’ch cais. Byddwch chi’n gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd yn mynd rhagddo.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

Prentisiaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Pathways yn: pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

3. Cyfweliad

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais, byddwch yn gallu archebu cyfweliad. Bydd ein cyfweliadau ar y campws ac wyneb yn wyneb â’n tiwtoriaid.

Gallwch ddod â rhywun gyda chi i’ch cyfweliad, fel rhiant neu warcheidwad, neu gallwch ddod ar eich pen eich hun, chi sydd i benderfynu.

Bydd ein darlithwyr yn cael sgwrs gyda chi i wneud yn siŵr eich bod ar y cwrs iawn a byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Yn dilyn hyn, byddwn yn gwneud cynnig amodol i chi. Yr amod yw eich bod yn cwrdd â’r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs o’ch dewis.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses gyfweld, cysylltwch â admissions@nptcgroup.ac.uk

Peidiwch ag anghofio ymweld â’n Parth Myfyrwyr lle byddwch chi’n gallu dod o hyd i hyd yn oed mwy o wybodaeth am ymuno â’r Coleg.

Ewch i’n Parth Myfyrwyr

4. Ymrestru

Mae ein ymrestriad yn digwydd ar y campws ddiwedd mis Awst. Yn gyntaf, byddwn yn anfon llythyr apwyntiad ymrestru atoch i ddod i’r campws i ymrestru.

Yna, wythnos cyn ymrestru, byddwn yn anfon e-bost atoch i gofrestru. Cliciwch ar y ddolen i wirio’ch manylion, ateb ychydig mwy o gwestiynau, a thalu unrhyw ffioedd perthnasol.

Yna byddwch yn cael apwyntiad ymrestru gydag un o’n tiwtoriaid, am gyngor ac arweiniad, cyn cwblhau eich ymrestriad.

5. Canlyniadau Arholiadau

Pan fyddwch chi’n derbyn cynnig amodol sy’n golygu bod angen i chi restru’r canlyniadau yn y gofynion mynediad. Os nad ydych wedi cyflawni’r graddau arholiad / asesu a ddymunir gennych, peidiwch â phoeni, bydd staff ar gael yn ystod y cofrestriad i roi cyngor ac arweiniad ynghylch newidiadau posibl i’ch cwrs gwreiddiol. Os ydych chi wedi cyflawni’r graddau angenrheidiol, ond yr hoffech chi newid eich dewis cwrs gwreiddiol, gallwch chi wneud hyn hefyd wrth gofrestru.

6. Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy e-bost trwy gydol y broses ymgeisio. Os oes angen i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admissions@nptcgroup.ac.uk.

Gallwch hefyd ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gysylltu â ni.

Facebook

 

Twitter

 

 

 

YouTube