Sut i wneud cais

Sylwer: Mae’r dudalen hon ar gyfer ceisiadau amser llawn yn unig

Cliciwch yma am geisiadau rhan-amser

Cliciwch yma am geisiadau addysg uwch

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Bydd mynychu Diwrnodau Agored ac ymchwilio i’n cyrsiau’n eich helpu i benderfynu!

2. Ymgeisio

Unwaith y byddwch chi wedi dewis eich cwrs neu’ch pwnc, cliciwch ar y botwm ‘Apply Now’ gwyrdd o dan y lleoliad astudio dewis. Bydd hyn yn mynd â chi at ein porth cais lle gofynnir i chi greu cyfrif i ddechrau’ch cais. Byddwch chi’n gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd yn mynd rhagddo.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

Gallwch ymgeisio ar-lein, gallwn ni anfon ffurflen gais bapur atoch, neu gallwn hyd yn oed ddod i mewn i’r ysgol.

Bydd yn rhaid i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe wneud eu holl geisiadau am ddewisiadau trwy wefan UCAS Progress. Sicrhewch eich bod yn gwirio eich cyfrif ar wefan UCAS Progress yn rheolaidd am unrhyw ddiweddariadau neu negeseuon.

UCAS Progress

Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw agwedd ar y cais trwy UCAS Progress, ffoniwch â’n tîm Derbyn ar: 01639 648000 Neu e-bost enquiries@nptcgroup.ac.uk

Prentisiaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Llwybrau (Castell-nedd) 01639 648064 neu (Powys) 01686 614253. Neu e-bostiwch; pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk

3. Cyfweliad

Unwaith y byddwn wedi cael eich cais, byddwn yn eich gwahodd am gyfweliad lle byddwch yn cael cynnig lle ar gwrs a lefel sy’n iawn i chi.

Bydd angen i chi fodloni rhai gofynion mynediad i gofrestru’n llawn ar eich dewis gwrs.

Ond peidiwch â mynd i banig; os na fyddwch yn ennill y graddau gofynnol, byddwn yn rhoi cyngor i chi ynghylch yr holl gyrsiau eraill a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich nodau yr un modd!

4. Llythyr Cadarnhau

Ar ôl y cyfweliad byddwch yn derbyn llythyr i gadarnhau’r cynnig – naill ai cynnig penodol neu amodol, os bydd angen i chi gyflawni graddau arholiadau penodol neu beidio. Bydd angen dychwelyd y bonyn ymateb a fydd yn cael ei anfon gyda’r llythyr cadarnhau i Dderbyniadau.

5. Pecyn Gwybodaeth

Byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth sy’n cynnwys manylion ychwanegol am fywyd myfyrwyr yn y Coleg, ac yn rhoi cofrestriadau a dyddiadau tymor.

6. Canlyniadau Arholiadau

Os nad ydych wedi cyflawni’r canlyniadau arholiadau gofynnol, peidiwch â phoeni, bydd staff ar gael yn ystod y sesiynau ymrestru i roi cyngor a chyfarwyddyd am newidiadau posibl i’ch cwrs gwreiddiol. Os ydych wedi cyflawni’r graddau angenrheidiol ond os ydych am newid eich dewis gwreiddiol, gallwch wneud hyn hefyd ar adeg gofrestru.

7. Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi ni a darllen y newyddion diweddaraf drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Facebook

 

Twitter

 

YouTube