Digwyddiadau Agored

Digwyddiadau Agored 2020/2021

 

12 Hydref – Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog

13 Hydref – Coleg Castell-nedd, Coleg y Drenewydd

24 Tachwedd – Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog

25 Tachwedd – Coleg Castell-nedd, Coleg y Drenewydd

13 Ionawr – Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog

14 Ionawr – Coleg Castell-nedd, Coleg y Drenewydd

10 Chwefror – Academi Chwaraeon Llandarcy (Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus), Canolfan Adeiladu Abertawe (Adeiladu)

11 Chwefror – Coleg Pontardawe (Cerbyd Modur)

22 Mawrth – Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog

23 Mawrth – Coleg Castell-nedd, Coleg y Drenewydd

23 Mehefin – Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog

24 Mehefin – Coleg Castell-nedd, Coleg y Drenewydd

4:30-7:30pm

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiadau Agored a byddwn yn eich rhoi ar ben y daith. Bydd gennym staff arbenigol wrth law i roi cyngor ac arweiniad arbenigol ar gyrsiau, ceisiadau a bywyd yn y coleg.

 

Wyt ti’n gwybod?

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio mai Grŵp Colegau NPTC yw’r darparwr hyfforddiant gorau yng Nghymru a’r pumed orau yn y DU, yn ogystal â rhif dau ar gyfer addysgu, yn ‘Gwobrau Ymadawyr Ysgo 2019′. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

P’un a ydych yn gadael yr ysgol neu ddychwelyd i addysg, mae gennym dewis – #EichColegEichDewis

  • Amrywiaeth helaeth gyrsiau amser llawn
  • Cyrsiau rhan amser sy’n gwella’ch sgiliau
  • Cyrsiau Addysg Uwch, yn cynnwys cyrsiau Mynediad

Cyrsiau Amser Llawn

Chwilio Cyrsiau Amser Llawn

Gyda mwy na 40 Safon Uwch ac opsiynau galwedigaethol eang eu cwmpas, mae gennym #Dewis i bawb. Yn ein nosweithiau agored, bydd modd i chi:

• Darganfod mwy am y cyrsiau a’r pynciau sydd ar gael.
• Cael cyfle delfrydol (myfyrwyr a rhieni) i weld buddion astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC.
• Cwrdd â thiwtoriaid y cwrs a gweld y cyfleusterau arobryn.
• Darganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth – sut mae’r coleg yn cynnig ‘ mwy nag addysg yn unig’.

Prentisiaethau

Os nad yw astudio amser llawn ar eich cyfer chi, yna gallai prentisiaeth fod yn union yr hyn yr ydych yn chwilio amdani!

Mae Hyfforddiant Pathways yn darparu amrywiaeth eang o gymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant ar draws canolbarth a de-orllewin Cymru.

Mwy o wybodaeth

Cyrsiau Rhan-amser

Chwilio Cyrsiau Rhan-amser

Ydych am uwchsgilio yn eich swydd bresennol, dychwelyd i ddysgu neu ddysgu er pleser yn unig?
Mae gennym gyrsiau addas ar gyfer pob lefel, yn dechrau drwy gydol y flwyddyn.

Cyrsiau Addysg Uwch

Chwilio Cyrsiau AU

Rydym yn falch ein bod wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang eu cwmpas mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau Addysg Uwch o fri. Cynlluniwyd ein holl gyrsiau addysg uwch gyda chyflogaeth a gyrfaoedd yn y dyfodol mewn golwg ac awn ati i roi’r profiad a’r wybodaeth orau i’n graddedigion i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith.

Mae ein holl gyrsiau Addysg Uwch yn:

• Lleol
• Fforddiadwy
• Hyblyg
• Cefnogol

Yn ogystal, mae gennym ystod o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, wedi’u cynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y Brifysgol. Mae gennym gwrs Cyn-Fynediad a nifer o gyrsiau Mynediad mewn, Gofal Iechyd (llwybrau i Nyrsio a Bydwreigiaeth) a’r Dyniaethau (llwybrau i mewn i Addysgu).

Cyrsiau byr rhad ac am ddim a rhai a ariennir yn rhannol

Nid yw’n rhy hwyr!

Mae gennym ystod o gyrsiau byr am ddim ac wedi’u hariannu’n rhannol yn 2019! Cliciwch ar y ddelwedd isod i gael gwybod rhagor.