Digwyddiadau Agored

Ionawr 2019

Academi Chwaraeon Llandarcy (Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus): Ionawr 15
Coleg Pontardawe (Cerbydau Modur): Ionawr 15
Canolfan Adeiladwaith Abertawe: Ionawr 15
Coleg Afan: Ionawr 16
Coleg Bannau Brycheiniog: Ionawr 16
Coleg Castell-nedd: Ionawr 17
Coleg Y Drenewydd: Ionawr 17
4:30 – 7:30pm

Dewch i mewn! Ymunwch â ni yn ein Nosweithiau Agored a byddwn yn eich dechrau ar eich taith yng Ngrŵp Colegau NPTC. Gallwch hyd yn oed ymrestru ar y noson!

P’un a ydych yn gadael yr ysgol neu ddychwelyd i addysg, mae gennym:

  • Amrywiaeth helaeth gyrsiau amser llawn
  • Cyrsiau rhan amser sy’n gwella’ch sgiliau
  • Cyrsiau Addysg Uwch, yn cynnwys cyrsiau Mynediad

Newydd yn 2019

Nid yw’n rhy hwyr!

Mae gennym gyrsiau newydd sbon sy’n dechrau ym mis Ionawr 2019!

Cyrsiau Amser Llawn

Chwilio Cyrsiau Amser Llawn

Gyda mwy na 40 Safon Uwch ac opsiynau galwedigaethol eang eu cwmpas, mae gennym #Dewis i bawb. Yn ein nosweithiau agored, bydd modd i chi:

• Darganfod mwy am y cyrsiau a’r pynciau sydd ar gael.
• Cael cyfle delfrydol (myfyrwyr a rhieni) i weld buddion astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC.
• Cwrdd â thiwtoriaid y cwrs a gweld y cyfleusterau.
• Darganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth – sut mae’r coleg yn cynnig ‘ mwy nag addysg yn unig’.

Cyrsiau Rhan-amser

Chwilio Cyrsiau Rhan-amser

Ydych am uwchsgilio yn eich swydd bresennol, dychwelyd i ddysgu neu ddysgu er pleser yn unig?
Mae gennym gyrsiau addas ar gyfer pob lefel, yn dechrau drwy gydol y flwyddyn. Hefyd, rydym ar hyn o bryd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n gwella sgiliau am ddim.

Mwy o wybodaeth

Cyrsiau Addysg Uwch

Chwilio Cyrsiau AU

Rydym yn falch ein bod wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang eu cwmpas mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau Addysg Uwch o fri. Cynlluniwyd ein holl gyrsiau addysg uwch gyda chyflogaeth a gyrfaoedd yn y dyfodol mewn golwg ac awn ati i roi’r profiad a’r wybodaeth orau i’n graddedigion i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith.

Mae ein holl gyrsiau Addysg Uwch yn:
• Lleol
• Fforddiadwy
• Hyblyg
• Cefnogol

Mae gennym hefyd ystod o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, wedi’i gynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y brifysgol.
Mae gennym gwrs Cyn-fynediad a nifer o gyrsiau Mynediad mewn Gofal Iechyd (llwybrau i Nyrsio a Bydwreigiaeth) a’r Dyniaethau (llwybrau i Addysgu).