Dal i geisio gweithio allan a yw prentisiaeth ar eich cyfer chi?

Ydych chi’n dal i feddwl tybed ai prentisiaeth yw’r dewis iawn i chi? Gwyliwch y fideos hyn gan gyn-brentisiaid a darganfod eu profiadauh

Gwyliwch stori Curtis. Mae Curtis yn brentis weldio gyda Pathways Training a enillodd Aur yn WorldSkills UK!

 

Gwyliwch stori Josh. Mae Josh yn brentis ailorffennu ceir gyda Pathways Training sydd wedi ennill lle yn Rhaglen Dalent WorldSkills UK

 

Gwyliwch Stori Declan. Mae’r prentis Ffabrigo a Weldio Declan Kenny yn dweud wrthym pam mai Prentisiaeth oedd y dewis iawn iddo a sut y gwnaeth iddo gynrychioli ei wlad!

 

Gwyliwch Stori Aimee! Prentis Peirianneg Fecanyddol oedd Aimee a ddilynodd i ddechrau gweithio yma PGC. Enillodd Aimee ein prentis y flwyddyn yn 2013!

 

Gwyliwch Stori Sharon! Mae Sharon yn Hyfforddiant Llwybr prentis ar leoliad yn Theatrau Ysbyty Morriston ac fe’i henwebwyd ar gyfer ein gwobr prentis y flwyddyn.

 

Gwyliwch Stori Kristian! Mae Kristian yn lefel 3 23 oedHyfforddiant Llwybrauprentis yng Nghanolfan Hyfforddi Gwasanaeth Tân Earlswood Canolbarth a Gorllewin Cymru