Amser Llawn

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y dewis cywir a gwireddu eich breuddwydion!

Rydym nid yn unig yn darparu ystod wych o gyrsiau Safon Uwch llawn-amser, cyrsiau galwedigaethol â ffocws gyrfaol a phrentisiaethau mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu byd gwaith, ond rydym hefyd yn cynnig cymorth unigol i ddiwallu eich anghenion penodol chi.

Yn fwy na hynny, mae dewis astudio gyda ni’n golygu y bydd gennych fynediad at staff â chymwysterau uchel a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant a hefyd ystod o adnoddau eithriadol a chyfleoedd allgyrsiol megis ein hwb Menter a Chyflogadwyedd a’n holl Academïau Chwaraeon, Cerddoriaeth a Dawns.

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio Grŵp Colegau NPTC fel y darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru a’r deg uchaf yn y DU yn y ‘Gwobrau Gadael Ysgol 2020’. Fe’n pleidleisiwyd hefyd fel y coleg addysg bellach rhif dau yn y DU a’r degfed am y profiad dysgu gorau. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

Cymerwch gip ar ein cyrsiau amser llawn isod. Ar ôl i chi benderfynu, gallwch glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ ar dudalen y cwrs i gychwyn eich cais.

Gallwch ddarganfod mwy am ein tudalen ‘Sut wneud i cais’.

Cwrs
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
(Amser Llawn)
Active IQ Ffitrwydd ac Ymarfer mewn Hyfforddiant Personol (Amser Llawn)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladwaith – HND (Amser-Llawn)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Amser-Llawn)
Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn)
Arlwyo Porth (Llawn-amser)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser -Llawn)
Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen (Amser-Llawn)
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (19 oed a throsodd) (Amser Llawn)
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)
Atebion Creadigol – Cwrs Carlam mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)
Bioleg Lefel UG / Safon Uwch (Llawn-amser)
BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cymhwysol – Gradd Ychwanegol Lefel 6 (Amser Llawn)
BTEC Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Chwaraeon (Amser Llawn)
BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG (Amser Llawn)
BTEC Diploma Technegol Lefel 2 mewn Technoleg Ddigidol (Rhwydweithio a Seiberddiogelwch) (Amser Llawn)
BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol (Amser Llawn)