Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig

 

Mae gan y diwydiant Adeiladwaith a Gwasanaethau Adeiladu tua thair miliwn o weithwyr yn y DU, sy’n golygu ei fod yn un o gyflogwyr mwyaf y wlad. Mae ar y diwydiant angen nifer fawr o weithwyr wedi’u hyfforddi o’r newydd bob blwyddyn er mwyn ateb y galw.

Mae swyddi ar gael ar draws pob maes a chyda cyflogau yn cynyddu ar hyn o bryd, ni fu erioed amser gwell i ymuno â’r diwydiant gwerth chweil hwn.

Gall Grŵp Colegau NPTC ddarparu ystod eang o hyfforddiant ar draws ei safleoedd yng Nghymru ac mae’r cyrsiau crefft yn cynnwys gwaith brics, gwaith coed a gwaith saer, trydanol, paentio ac addurno, plastro a phlymio.

Cynhelir yr hyfforddiant mewn gweithdai eang â’r cyfarpar priodol lle mae gan y myfyrwyr y cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a fydd yn eu paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant adeiladwaith.
Mae ystod o lefelau ar gael sy’n gweddu i bob gallu ac mae’r rhaglenni “Mwy o Ddysgu yn y Gweithle” yn rhoi cyfle ar gyfer profiad gwaith gwerthfawr a gallant arwain at brentisiaeth gyda chyflogwr lleol.

Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr yn ennill eu cymhwyster ac yn mwynhau mynd i weithio yn eu dewis yrfa. Mae llawer yn dod yn hunangyflogedig ac yn dechrau eu busnesau eu hunain tra mae eraill yn manteisio ar sgiliau hynod ddymunol ac yn gweithio ar draws y DU, Ewrop ac Awstralia.

Cynhelir yr hyfforddiant gan staff cymwys â phrofiad o’r diwydiant sy’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau’r myfyriwr. Mae llawer o’n staff yn gyn-fyfyrwyr y coleg ac yn deall sut i wneud dysgu’n ddiddorol ac yn ddifyr ac yn gallu cael y gorau allan o’r myfyrwyr.

Er mwyn ateb y galw gan gyflogwyr am swyddi Technegol a Phroffesiynol megis Rheolwyr Prosiect, Technegwyr Pensaernïol, Peirianwyr Sifil a Syrfewyr Meintiau, mae’r Coleg yn cynnig Diplomâu Lefel 3 BTEC mewn Adeiladwaith/Peirianneg Sifil/Gwasanaethau Adeiladu. Ar ôl cwblhau lefel 3 yn llwyddiannus gall myfyrwyr symud ymlaen i Addysg Uwch megis HNC/D, gradd anrhydedd BSc.

Mae’r Coleg yn cynnig cyrsiau amser llawn, rhan amser a chyrsiau gyda’r hwyr ac mae prentisiaethau hefyd ar gael.

Cyrsiau
Diploma Lefel 1 City & Guilds mewn Teils Wal a Llawr (QCF) (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed ac Asiedydd (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Plastro (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Plastro (Amser Llawn)
Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2 (Galwedigaethau Pren) (Amser Llawn)
Sgiliau Adeiladu Lefel 1 (Aml-Fasnach) (Llawn-amser)