Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig

 

Mae gan y diwydiant Adeiladwaith a Gwasanaethau Adeiladu tua thair miliwn o weithwyr yn y DU, sy’n golygu ei fod yn un o gyflogwyr mwyaf y wlad. Mae ar y diwydiant angen nifer fawr o weithwyr wedi’u hyfforddi o’r newydd bob blwyddyn er mwyn ateb y galw.

Mae swyddi ar gael ar draws pob maes a chyda cyflogau yn cynyddu ar hyn o bryd, ni fu erioed amser gwell i ymuno â’r diwydiant gwerth chweil hwn.

Gall Grŵp Colegau NPTC ddarparu ystod eang o hyfforddiant ar draws ei safleoedd yng Nghymru ac mae’r cyrsiau crefft yn cynnwys gwaith brics, gwaith coed a gwaith saer, trydanol, paentio ac addurno, plastro a phlymio.

Cynhelir yr hyfforddiant mewn gweithdai eang â’r cyfarpar priodol lle mae gan y myfyrwyr y cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a fydd yn eu paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant adeiladwaith.
Mae ystod o lefelau ar gael sy’n gweddu i bob gallu ac mae’r rhaglenni “Mwy o Ddysgu yn y Gweithle” yn rhoi cyfle ar gyfer profiad gwaith gwerthfawr a gallant arwain at brentisiaeth gyda chyflogwr lleol.

Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr yn ennill eu cymhwyster ac yn mwynhau mynd i weithio yn eu dewis yrfa. Mae llawer yn dod yn hunangyflogedig ac yn dechrau eu busnesau eu hunain tra mae eraill yn manteisio ar sgiliau hynod ddymunol ac yn gweithio ar draws y DU, Ewrop ac Awstralia.

Cynhelir yr hyfforddiant gan staff cymwys â phrofiad o’r diwydiant sy’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau’r myfyriwr. Mae llawer o’n staff yn gyn-fyfyrwyr y coleg ac yn deall sut i wneud dysgu’n ddiddorol ac yn ddifyr ac yn gallu cael y gorau allan o’r myfyrwyr.

Er mwyn ateb y galw gan gyflogwyr am swyddi Technegol a Phroffesiynol megis Rheolwyr Prosiect, Technegwyr Pensaernïol, Peirianwyr Sifil a Syrfewyr Meintiau, mae’r Coleg yn cynnig Diplomâu Lefel 3 BTEC mewn Adeiladwaith/Peirianneg Sifil/Gwasanaethau Adeiladu. Ar ôl cwblhau lefel 3 yn llwyddiannus gall myfyrwyr symud ymlaen i Addysg Uwch megis HNC/D, gradd anrhydedd BSc.

Mae’r Coleg yn cynnig cyrsiau amser llawn, rhan amser a chyrsiau gyda’r hwyr ac mae prentisiaethau hefyd ar gael.

Cyrsiau
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) – HNC
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Tirfesur Meintiau) – HNC
Cyflwniad i Waith Saer ac Asiedydd (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Baentio ac Addurno (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Osod Brics (Rhan-Amser)
Diploma BTEC Lefel 3 mewn Adeiladwaith (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Gwaith Brics (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Fainc (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Gwaith Saer as Asiedydd (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno (Galwedigaethau Addurnol) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Plastro (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Gwaith Brics (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Gwaith Coed ar Fainc (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Galwedigaethau Pren) (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno (Rhan-Amser)
Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Plastro (Galwedigaethau Trywel) (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics
Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed ac Asiedydd (Amser Llawn)
Diploma Lefel 1 mewn Peintio ac Addurno
Diploma Lefel 1 mewn Plastro (Amser Llawn)
Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics
Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno
Diploma Lefel 2 mewn Plastro
Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2 (Amser Llawn)
Hyfforddiant a Phrofi (CSCS)
Rheoli Adeiladwaith – BSc