Cyrsiau Addysg Bellach Llawn Amser

2024/2025

Tymor yr Hydref

Dydd Llun 2 Medi 2024 – Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun 28 Hydref 2024 – Dydd Gwener 1 Tachwedd 2024

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 6 Ionawr 2025 – Dydd Gwener 11 Ebrill 2025

Hanner Tymor

Dydd Llun 24 Chwefror 2025 – Dydd Gwener 28 Chwefror 2025

Tymor yr Haf

Dydd Llun 28 Ebrill 2025 – Dydd Mercher 2 Gorffennaf 2025

Hanner Tymor

Dydd Llun 26 Mai 2025 – Dydd Gwener 30 Mai 2025

 

Cyrsiau Addysg Uwch

2024/2025

Prifysgol De Cymru

Tymor yr Hydref

Dydd Llun 9 Medi – Dydd Mercher 18 Rhagfyr

Hanner Tymor

Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 6 Ionawr – Dydd Gwener 11 Ebrill

Hanner Tymor

Dydd Llun 24 Chwefror – Dydd Gwener 28 Chwefror

Tymor yr Haf

Dydd Llun 28 Ebrill – Dydd Gwener 30 Mai (dysgu yn dod i ben ) / Dydd Mercher 2 Gorffennaf*

Hanner Tymor

Dydd Llun 26 Mai – Dydd Gwener 30 Mai

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Tymor yr Hydref

Dydd Llun 9 Medi – Dydd Mercher 18 Rhagfyr

Hanner Tymor

Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 6 Ionawr – Dydd Gwener 11 Ebrill

Hanner Tymor

Dydd Llun 24 Chwefror – Dydd Gwener 28 Chwefror

Tymor yr Haf

Dydd Llun 28 Ebrill – Dydd Gwener 6 Mehefin (dysgu yn dod i ben) / Dydd Mercher 2 Gorffennaf*

Hanner Tymor

Dydd Llun 26 Mai – Dydd Gwener 30 Mai

Pearson

Tymor yr Hydref

Dydd Llun 9 Medi – Dydd Mercher 18 Rhagfyr

Hanner Tymor

Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 6 Ionawr – Dydd Gwener 11 Ebrill

Hanner Tymor

Dydd Llun 24 Chwefror – Dydd Gwener 28 Chwefror

Tymor yr Haf

Dydd Llun 28 Ebrill – Dydd Gwener 30 Mai (dysgu yn dod i ben) / Dydd Mercher 2 Gorffennaf*

Hanner Tymor

Dydd Llun 26 Mai – Dydd Gwener 30 Mai

 

*Ddiwedd blwyddyn academaidd y myfyriwr fydd dydd Mercher 2 Gorffennaf er mwyn caniatáu i waith yr holl fyfyrwyr gael ei gadarnhau mewn byrddau arholi.