2023/2024

Tymor yr Hydref

Dydd Llun 4ydd Medi 2023 – Dydd Mercher 20fed Rhagfyr

Hanner Tymor

Dydd Llun 30ain Hydref 2023 – Dydd Gwener 3ydd Tachwedd 2023

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 8fed Ionawr 2024 – Dydd Iau 21ain Mawrth 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun 12fed Chwefror 2024 – Dydd Gwener 16eg Chwefror 2024

Tymor yr Haf

Dydd Llun 8ydd Ebrill 2024 – Dydd Mercher 3ydd Gorffennaf 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun 27ain Mai 2024 – Dydd Gwener 31ain Mai 2024