Mae seremonïau graddio Grŵp Colegau NPTC yn ddigwyddiad pwysig yn ein calendr ac yn ein galluogi i gydnabod cyflawniadau ein graddedigion ac i groesawu eu teuluoedd i ddathlu gyda ni.

O ganlyniad i leddfu cyfyngiadau COVID-19, rydym nawr yn gobeithio gallu cynnal seremonïau Graddio wyneb yn wyneb ar gyfer 2020, 2021 a 2022. Rydym yn gobeithio gallu cynnal seremonïau Graddio yn Hydref 2022 a byddwn yn darparu diweddariad ar ein cynlluniau cyn gynted â phosibl.

Ein hoff ddull cyfathrebu fydd e-bost; bydd angen i chi sicrhau bod y manylion sydd gan y Coleg ar eich cyfer yn gyfredol.

Os mai’r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer ar hyn o bryd yw eich cyfeiriad e-bost Coleg – ee. 123456@nptcgroup.ac.uk bydd angen i chi newid hynny i gyfeiriad e-bost y byddwn yn gallu cysylltu â chi ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau yng Ngrŵp Colegau NPTC. I ddiweddaru eich cyfeiriad e-bost, cysylltwch â higher_education_enq@nptcgroup.ac.uk

Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu gyda chi yn y dyfodol.