Mwy na Seremoni Graddio yn Unig

Mae Dathliad Graddio Grŵp Colegau NPTC yn gyfle i ddathlu cyflawniadau ein graddedigion.

Diolch i’n graddedigion am ymuno â ni yn Arena Abertawe ar 8 Tachwedd 2022 ar gyfer seremoni raddio driphlyg.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru yn 2023 gyda manylion y digwyddiad graddio nesaf. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â graduation@nptcgroup.ac.uk