Mwy na Seremoni Graddio yn Unig

Mae Dathliad Graddio Grŵp Colegau NPTC yn gyfle i ddathlu cyflawniadau ein graddedigion.

Bydd Graddio 2024 yn digwydd yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot, ar y 12fed o Dachwedd.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan, os bydd angen unrhyw gymorth pellach arnoch, cysylltwch â graduation@nptcgroup.ac.uk.