Dysgu Cymunedol i Oedolion

Ar hyn o bryd mae Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Powys yn rhedeg Rhaglenni Dysgu Cymunedol i Oedolion mewn lleoliadau ar draws eu hawdurdodau lleol.

Castell-nedd Port Talbot

Mae Dysgu Cymunedol Oedolion Castell-nedd Port Talbot yn ddarparwr addysg oedolion awdurdod lleol gyda thua 2,000 o ddysgwyr.

Maent yn cynnig cyrsiau i unrhyw un dros 16 oed yn Castell-nedd Port Talbot. Maent hefyd yn darparu dros 200 o ddosbarthiadau mewn mwy nag 20 o leoliadau ledled yr ardal.

Mwy o wybodaeth

Powys

Daw Partneriaeth Oedolion a Chymunedol Powys gan sefydliadau allweddol i ddarparu cyfleoedd dysgu cymunedol i oedolion ledled sir Powys.

Yn ogystal, mae ganddyn nhw ystod eang o gyrsiau sy’n cychwyn trwy gydol y flwyddyn ac yn cael eu cynnal mewn lleoliadau cymunedol ledled y sir, gyda’r holl gyrsiau’n cael eu cynnal ar adegau sy’n gyfleus ac yn addas i deuluoedd.

Mwy o wybodaeth