Dysgu Cymunedol i Oedolion

Mae Grŵp Colegau NPTC yn gweithio’n agos gyda nifer o bartneriaid i ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel mewn ystod o leoliadau ledled Cymru, i ddarparu dysgu yng nghalon eich cymuned.

I gael mwy o fanylion am gyrsiau yn eich cymuned, chwiliwch “Dysgu Cymunedol i Oedolion” ar-lein neu ewch i wefannau ein partneriaid.