Mae Grŵp o Golegau NPTC yn un o’r Colegau mwyaf gyda naw safle’n ymestyn o dde i ogledd Cymru.

Mae gennym gyfleusterau a chanolfannau rhagoriaeth o’r safon uchaf, sydd wedi’u neilltuo i ddarparu profiad ac amgylchedd dysgu o’r safon uchaf ar gyfer myfyrwyr, ein cymunedau a’n cyflogwyr lleol.

Isod fe gewch restr o’n holl leoliadau presennol – cliciwch ar bob safle i gael rhagor o wybodaeth, mapiau a chyfarwyddiadau.