Cyrsiau Mynediad

Diddordeb mewn cwrs a fydd yn arwain at Addysg Uwch neu gyflogaeth? Ydych chi wedi bod allan o addysg ers amser maith ac ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau Mynediad; wedi’i gynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y Brifysgol.

 

Mynediad i Ddiploma AU – Busnes a Gwasanaethau Ariannol

Diploma Mynediad i AU – Cyfrifiadura a TG

Mynediad i Ddiploma AU – Gofal Iechyd

Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau

Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth