Diddordeb mewn cwrs a fydd yn arwain at Addysg Uwch neu gyflogaeth? Ydych chi wedi bod allan o addysg ers amser maith ac ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau Mynediad; wedi’i gynllunio i baratoi dysgwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio yn y Brifysgol.

Cael Golwg ar ein Cyrsiau Mynediad