CYLLID MYFYRWYR

Lawrlwythwch ein canllaw Materion Ariannol yma 

FFURFLENNI Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA).

Darllenwch am y rheolau LCA yma 

Lawrlwythwch y ffurflen Cytundeb Dysgu LCA yma 

Gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein gan ddefnyddio Adobe Acrobat Reader neu debyg, neu gallwch argraffu’r ffurflen a’i chwblhau â llaw.

Anfonwch eich ffurflen Cytundeb Dysgu wedi’i chwblhau at e-bost learningagreements@nptcgroup.ac.uk

DYDDIADAU TALU LCA 2022-2023

FFURFLENNI Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC).

Darllenwch am reolau CDLlC yma

Lawrlwythwch ffurflen Cytundeb Dysgu GDLlC yma

Gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein gan ddefnyddio Adobe Acrobat Reader neu debyg, neu gallwch argraffu’r ffurflen a’i chwblhau â llaw.

Gallwch e-bostio eich ffurflen Cytundeb Dysgu wedi’i chwblhau i learningagreements@nptcgroup.ac.uk

FFURFLENNI Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG).

Lawrlwythwch ffurflen gais CAWG yma

Darllenwch nodiadau canllaw CAWG yma

Lawrlwythwch Ffurflen Hawlio Costau Tanwydd yma

Gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein gan ddefnyddio Adobe Acrobat Reader neu debyg, neu gallwch argraffu’r ffurflen a’i chwblhau â llaw.

E-bostiwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i studentsupport@nptcgroup.ac.uk

TRAFNIDIAETH

AMSERLEN BWS

Ewch i Wefan First Cymru

Ewch i Wefan Cyngor Sir Powys

PARCIO CEIR

Mae lleoedd parcio cyfyngedig ar gael ar bob campws yn rhad ac am ddim.

Cymerwch bob gofal a sylw rhesymol i:

  • Gwyliwch eich cyflymder.
  • Peidiwch â pharcio’n uniongyrchol y tu allan i gartrefi preswylwyr.
  • Cadwch lefelau sŵn mor isel â phosibl.
  • Cofiwch fod y Coleg bob amser yn anelu at fod yn gymydog da o fewn y gymuned.
  • Sylwch y gall parcio anghywir ar ffordd gyhoeddus eich erlyn.

Rhaid i bob gyrrwr gydymffurfio â’r cyfyngiadau gyrru a pharcio sydd ar waith o fewn/o amgylch y campysau.

Nid yw Grŵp Colegau NPTC yn derbyn cyfrifoldeb am gerbydau na’u cynnwys. Mae pob cerbyd yn cael ei barcio ar risg y perchennog.