Mae gan Grŵp Colegau NPTC ‘Ardal Myfyrwyr’ dynodedig lle gall myfyrwyr gael mynediad at y cymorth canlynol.