Gwirfoddoli a’n cymuned Grŵp NPTC

Mae Grŵp Colegau NPTC yn frwd dros wirfoddoli ac rydym yn ceisio gwreiddio cyfleoedd gwirfoddoli i’n myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach. Gan weithio yng nghanol Castell-nedd Port Talbot a Phowys, anelwn at ymgorffori arferion Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol y Coleg yn ein gwaith beunyddiol i ddangos cryfderau, sgiliau ac arbenigedd y Coleg ar gyfer y gymuned. Rydym yn dathlu’r gwirfoddoli parhaus sydd eisoes yn digwydd o fewn y Coleg ac mae gennym ddigon o gyfleoedd i’n cymuned wirfoddoli gyda ni i wneud gwahaniaeth i’n cymunedau lleol a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

Os hoffech bartneru gyda ni yng nghymuned Castell-nedd Port Talbot a Phowys, neu ddathlu gwirfoddoli sydd eisoes yn digwydd, cysylltwch â ni yn enquiries@nptcgroup.ac.uk