Y Celfyddydau Creadigol Gweledol a Pherfformio

 

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP) yn cynnig cyrsiau amser llawn mewn Celf a Dylunio, Cynhyrchu’r Cyfryngau a’r Celfyddydau Perfformio wedi’u lleoli yng Ngholegau Castell-nedd, Afan a’r Drenewydd. Addysgir dosbarthiadau mewn amgylchedd creadigol gan ddefnyddio offer safonol arloesol y diwydiant o fewn cyfleusterau arbenigol pwrpasol gan gynnwys Canolfan Celfyddydau Nidum yng Ngholeg Castell-nedd a Theatr Hafren yng Ngholeg y Drenewydd.

Rydym yn ganolfan greadigol ar gyfer dysgu lle gall myfyrwyr naill ai ddilyn y llwybr Safon Uwch a phrofi ystod o bynciau neu arbenigo mewn cwrs galwedigaethol amser llawn yn y Celfyddydau Perfformio, Celf a Dylunio neu’r Cyfryngau Creadigol. Mae’r ysgol yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ymestyn eu dysgu a’u sgiliau drwy symud ymlaen i Ddiploma Cenedlaethol Uwch mewn Cerddoriaeth yn ein Hacademi Cerddoriaeth Grŵp NPTC a’r Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholegau y Drenewydd ac Afan. Darperir cymorth helaeth un i un gyda cheisiadau ar gyfer conservatoires a phrifysgolion ac rydym yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod ar gyfer clyweliadau. Mae ein myfyrwyr yn gwneud cynnydd ac, yn hollbwysig, maent yn gyflogadwy iawn – ein nod yw eu helpu i fod yn barod am yrfa! Darperir cyfleoedd niferus i fyfyrwyr Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth ac Amlgyfrwng i arddangos eu gwaith yn y coleg ac mewn digwyddiadau cyhoeddus allanol.

Mae myfyrwyr y cyfryngau yn gweithio ar brosiectau ‘byw’, gan gysylltu â chleientiaid a sgrinio eu darn olaf o waith. Mae cyfleoedd cynhyrchu helaeth ar gael ar gyfer y rhai sydd wedi’u hymrestru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio a hynny yn Nidum, ein canolfan celfyddydau pwrpasol, neu mewn lleoliadau proffesiynol eraill yn cynnwys Theatr Hafren.

Mae’r ysgol CVP hefyd yn cynnig rhaglenni allgyrsiol helaeth gan gynnwys côr y Coleg, Band Ffync, Cwmni Dawns LIFFT a dosbarthiadau Arlunio Bywyd wythnosol… i enwi ond ychydig.
DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL!

Facebook

Twitter

Cyrsiau
BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn)
Cwmni Theatr Grass Roots – OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser-Llawn)
Cymhwyster UAL Lefel 2 Yn Y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn)
Diploma BTEC Lefel 2 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn)
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
Diploma Sylfaen Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Amser-Llawn)
UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)
UAL Diploma Lefel 2 yn y Cyfryngau Creadigol (Amser Llawn)