Y Celfyddydau Creadigol Gweledol a Pherfformio

Coleg Castell-nedd a Coleg Afan

Coleg y Drenewydd

Croeso i Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio

Rydym yn cynnig cyrsiau amser llawn mewn Celf a Dylunio, Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol, y Celfyddydau Cynhyrchu a’r Celfyddydau Perfformio (yn arbenigo mewn naill ai Dawns, Cerddoriaeth neu’r Celfyddydau Perfformio). Cewch eich dysgu mewn amgylchedd creadigol gan ddefnyddio offer blaengar o safon diwydiant yn ein cyfleusterau arbenigol pwrpasol. Ymhlith y rhain mae Canolfan Gelf Nidum yng Ngholeg Castell-nedd a Theatr Hafren yng Ngholeg y Drenewydd.

Rydym yn ganolfan ddysgu greadigol lle gallwch naill ai ddilyn y llwybr Safon Uwch a phrofi ystod o bynciau neu arbenigo mewn cwrs galwedigaethol amser llawn. Mae’r ysgol yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymestyn eu dysgu a’u sgiliau trwy symud ymlaen i Ddiploma Cenedlaethol Uwch mewn Cerddoriaeth yn ein Academi Gerdd Grŵp Colegau NPTC ac i’r rheini yn y celfyddydau gweledol, y rhaglen Celf a Dylunio Sylfaenol yng Ngholegau’r Drenewydd ac Afan. Darperir cefnogaeth un-i-un helaeth gyda cheisiadau am ystafelloedd haul a phrifysgolion ac rydym yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn ‘barod ar gyfer clyweliad’. Mae ein myfyrwyr yn gwneud cynnydd ac yn bwysig eu bod yn wirioneddol gyflogadwy – ein nod yw eu helpu i fod yn barod am yrfa!

Darperir nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth a’r Cyfryngau Creadigol arddangos eu gwaith yn y coleg ac mewn digwyddiadau cyhoeddus allanol. Edrychwch ar ein Arddangosfa PROSES isod. Mae ein myfyrwyr Cyfryngau Creadigol yn gweithio ar brosiectau ‘byw’, lle maent yn cysylltu â chleientiaid ac yn sgrinio eu gwaith terfynol. Mae cyfleoedd perfformio yn helaeth ac yn rhan hanfodol o’r hyfforddiant i’r rhai sydd wedi cofrestru yn y Celfyddydau Perfformio, Dawns a Cherddoriaeth.

Mae ysgol CVP hefyd yn cynnig rhaglenni allgyrsiol helaeth gan gynnwys Côr y Coleg, Funk Band, Cwmni Dawns LIFT, Clwb Camera, a dosbarthiadau Arlunio Bywyd wythnosol. Mae ein tîm o ddarlithwyr arbenigol yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’r Ysgol CVP.

GWIRIWCH ALLAN BETH YW’R YSGOL WEDI CYNNIG AR EIN PODLEDIAD!


Cliciwch y ddelwedd isod i gael y broses: yr arddangosfa ar-lein o Gelf a Dylunio a gwaith myfyrwyr cynhyrchu cyfryngau Creadigol.

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Cyrsiau
Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Cwmni Theatr Grass Roots – OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Cymhwyster UAL Lefel 2 Yn Y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma BTEC Lefel 2 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 Ffasiwn a Dylunio Cynaliadwy (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 UAL mewn Celf, Dylunio a’r Cyfryngau (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 4 UAL Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Perfformio - Addysg Bellach
Diploma Sylfaen Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Lefel 2 yn y Cyfryngau Creadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Dawns TGAU L2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
TGAU Cerddoriaeth (Rhan-Amser) - Addysg Bellach