Bwyty Hyfforddi Themâu

Bwyty Themâu

Mae Bwyty Themâu yng Ngholeg Newton yn fwyty gweithredol gyda staff yn unig sy’n hyfforddi ym mhob agwedd ar y sector lletygarwch, o baratoi bwyd, coginio proffesiynol a lletygarwch.

Mae’r bwyty ar agor nos Fawrth, yn ogystal ag amser cinio dydd Mawrth a dydd Iau, gyda’r myfyrwyr yn aml yn darparu ar gyfer hyd at drigain o bobl ar y tro.

Yn ogystal, mae ein nosweithiau thema wythnosol yn cynnig cyfleoedd i roi cynnig ar fwydlenni o bob cwr o’r byd.

Fe’ch cynghorir i gadw lle yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi. I archebu cinio, galwch i mewn i’r bwyty neu ffoniwch 01686 614215; i archebu gyda’r nos neu ofyn am lyfryn, ffoniwch 01686 614555.

Mae Siop Goffi Themâu ar agor bob dydd Mercher yn ystod y tymor rhwng 11 am-1: 30 pm, ac nid oes angen archebu.

Beth am alw heibio a mwynhau coffi a detholiad o frechdanau / paninis wedi’u gwneud yn ffres, bwydydd dyddiol arbennig a chacennau cartref.