Bwyty Hyfforddi Themâu

Mae Bwyty Themâu ar safle’r Coleg yn y Drenewydd, yn fwyty a gaiff ei staffio’n llwyr gan fyfyrwyr sy’n hyfforddi ym mhob agwedd o’r diwydiant lletygarwch, o baratoi bwyd a choginio proffesiynol i letygarwch a goruchwyliaeth.

Mae’r bwyty ar agor ar nosweithiau Mawrth, yn ogystal â chanol-dydd ar ddyddiau Mawrth a dyddiau Iau, gyda’r myfyrwyr yn aml yn arlwyo ar gyfer hyd at 60 o bobl ar y tro. Cynigir nosweithiau thema wythnosol yn rhoi cyfleoedd i roi cynnig ar fwydlenni o bob rhan o’r byd.

Cynghorir archebu cynnar i osgoi siom. I archebu lle canoldydd galwch heibio’r bwyty neu ffonio 01686 614215; i archebu lle min-nos neu wneud cais am lyfryn, ffoniwch 01686 614555.

Mae Siop Goffi Themâu ar agor bob dydd Mercher 11yb – 1.30yp yn ystod y tymor. Dim angen bwcio.  Galwch heibio a mwynhewch goffi a gallwch ddewis o ddetholiad o frechdanau/paninis ffres, prydau arbennig y dydd a chacennau cartref.

Bwyty Themau 2018/19