Os ydych chi’n cael anhawster gydag unrhyw ran o’ch proses ymgeisio UCAS, cysylltwch â’n tîm UCAS ar: UCAS@nptcgroup.ac.uk.

Isod mae rhai dolenni fideo gan UCAS a fydd yn eich helpu chi.

UCAS: Sut i wneud cais

 

Strwythur Datganiad Personol UCAS

UCAS Datganiadau Personol – dod o hyd i fformiwla

UCAS: Gwneud cais am gyllid myfyrwyr