Os ydych chi’n cael anhawster gydag unrhyw ran o’ch proses ymgeisio UCAS, ffoniwch i weld yng Ngwasanaethau Myfyrwyr Cydlynydd UCAS. Fel arall, e-bostiwch: higher_education_enq@nptcgroup.ac.uk i gael help a chyngor ar y broses ymgeisio.

Isod mae rhai dolenni fideo gan UCAS a fydd yn eich helpu chi.

UCAS: Sut i wneud cais

UCAS Datganiadau Personol – dod o hyd i fformiwla

UCAS: Gwneud cais am gyllid myfyrwyr