Croeso i Grŵp Colegau NPTC. Mae ein gwefan yn cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch i wneud dewis gwybodus am eich hyfforddiant ac addysg yn y dyfodol.

Mae Grŵp Colegau NPTC, a ffurfiwyd yn 2013, yn cynnwys pedwar coleg; Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Castell-nedd a Choleg y Drenewydd sydd, ynghyd â phum campws arall, yn gorchuddio dros 30% o dir Cymru.

Pa un a ydych yn gadael yr ysgol, bod gennych ddiddordeb mewn cyrsiau ar lefel gradd, eich bod yn dymuno astudio’n rhan-amser i wella eich rhagolygon swyddi, neu’n syml yn dymuno dysgu er mwyn hwyl, rydym am i chi wybod beth sy’n gwneud Grŵp Colegau NPTC yn lle mor wych i astudio.

Rydym ni o’r farn mai cymwysterau a hyfforddiant yw’r allwedd i lawer o lwybrau gyrfa boddhaus. Gydag un o’r ystodau ehangaf o gyrsiau â ffocws gyrfaol ar gael, ynghyd â’n staff addysgu tra chymwysedig sydd â chyfoeth o wybodaeth am y diwydiant, bydd Grŵp Colegau NPTC yn agor y drws i ddyfodol llwyddiannus a boddhaus.

Gallwn hefyd gynnig cyngor i chi os ydych yn gyflogwr sy’n gyfrifol am hyfforddiant staff. Mae ein tudalennau pwrpasol ar ddatblygu busnesau wedi’u bwriadu i ddiwallu eich holl anghenion o ran datblygu staff.

Cliciwch yma i barhau i ddarllen

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio Grŵp Colegau NPTC fel y darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru a’r deg uchaf yn y DU yn y ‘Gwobrau Gadael Ysgol 2020’. Fe’n pleidleisiwyd hefyd fel y coleg addysg bellach rhif dau yn y DU a’r degfed am y profiad dysgu gorau. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

Er mwyn aros gyfuwch â holl lwyddiant y coleg dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol.