Croeso i Grŵp Colegau NPTC. Mae ein gwefan yn cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch i wneud dewis gwybodus am eich hyfforddiant ac addysg yn y dyfodol.

Grŵp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys gynt, yw un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru sy’n cwmpasu 30 y cant o dir y wlad. Mae’r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan-amser i fwy na 270,000 o drigolion yn ymestyn o dde i ogledd Cymru.

P’un a ydych chi’n gadael yr ysgol, â diddordeb mewn cyrsiau lefel gradd, eisiau astudio’n rhan-amser i wella’ch rhagolygon gwaith, neu’n dysgu er mwyn cael hwyl, rydyn ni eisiau i chi wybod beth sy’n gwneud Grŵp Colegau NPTC yn lle mor wych i chi. astudio.

Credwn fod cymwysterau a hyfforddiant yn allweddol i lawer o lwybrau gyrfa gwerth chweil a chydag un o’r ystod ehangaf o gyrsiau sy’n canolbwyntio ar yrfa a gynigir. Gyda’n staff addysgu tra chymwysedig gyda chyfoeth o wybodaeth am y diwydiant wrth law, bydd Grŵp Colegau NPTC yn agor y drws i ddyfodol llwyddiannus a gwerth chweil.

Gallwn hefyd gynnig opsiynau hyfforddi pwrpasol i chi os ydych yn gyflogwr sy’n gyfrifol am hyfforddi staff. Gall ein tîm busnes ymroddedig ddiwallu eich holl anghenion datblygu staff.

Cliciwch yma i barhau i ddarllen

 

 

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio Grŵp Colegau NPTC fel y darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru a’r deg uchaf yn y DU yn y ‘Gwobrau Gadael Ysgol 2020’. Fe’n pleidleisiwyd hefyd fel y coleg addysg bellach rhif dau yn y DU a’r degfed am y profiad dysgu gorau. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

Er mwyn aros gyfuwch â holl lwyddiant y coleg dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol.