Amdanom Ni

 


Croeso i Grŵp Colegau NPTC. Mae ein gwefan yn cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch i wneud dewis gwybodus am eich hyfforddiant ac addysg yn y dyfodol.

Ffurfiwyd Grŵp Colegau NPTC yn 2013 yn dilyn uno Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys. Rydym bellach yn un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru gan wasanaethu 30 y cant o dirfas y wlad gyda chyfanswm o naw campws yn ymestyn o dde i ogledd Cymru.

Pa un a ydych yn gadael yr ysgol, bod gennych ddiddordeb mewn cyrsiau ar lefel gradd, eich bod yn dymuno astudio’n rhan-amser i wella eich rhagolygon swyddi, neu’n syml yn dymuno dysgu er mwyn hwyl, rydym am i chi wybod beth sy’n gwneud Grŵp Colegau NPTC yn lle mor wych i astudio.

Rydym ni o’r farn mai cymwysterau a hyfforddiant yw’r allwedd i lawer o lwybrau gyrfa boddhaus. Gydag un o’r ystodau ehangaf o gyrsiau â ffocws gyrfaol ar gael, ynghyd â’n staff addysgu tra chymwysedig sydd â chyfoeth o wybodaeth am y diwydiant, bydd Grŵp Colegau NPTC yn agor y drws i ddyfodol llwyddiannus a boddhaus.

Gallwn hefyd gynnig cyngor i chi os ydych yn gyflogwr sy’n gyfrifol am hyfforddiant staff. Mae ein tudalennau pwrpasol ar ddatblygu busnesau wedi’u bwriadu i ddiwallu eich holl anghenion o ran datblygu staff.

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio mai Grŵp Colegau NPTC yw’r darparwr hyfforddiant gorau yng Nghymru a’r pumed orau yn y DU, yn ogystal â rhif dau ar gyfer addysgu, yn ‘Gwobrau Ymadawyr Ysgo 2019′.

Er mwyn aros gyfuwch â holl lwyddiant y coleg dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol.