Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Chwaraeon

Mae’r adran chwaraeon yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn a rhan-amser yng Ngholeg y Drenewydd, Coleg Bannau Brycheiniog ac Academi Chwaraeon Llandarcy.

Mae ein staff hynod gymwys a phrofiadol yn addysgu ar draws ehangder y cwricwlwm, gan wella profiad y myfyrwyr ar yr holl gyrsiau o Lefel 1 i HND. Mae gan lawer o’r staff chwaraeon brofiad yn chwarae a hyfforddi chwaraeon ar y lefel uchaf sy’n amhrisiadwy wrth ddatblygu galluoedd chwaraeon myfyrwyr ac fel rhan o’n rhaglenni academi a chyfoethogi.

Mae gan y Coleg enw da sefydledig am lwyddiant mewn chwaraeon, gyda llawer o gyn-fyfyrwyr yn ennill anrhydedd rhyngwladol mewn amrywiaeth eang o chwaraeon. Mae rhai o gyn-fyfyrwyr enwocaf y Coleg yn dod o faes chwaraeon.

Mae’r adran yn falch o’i chanlyniadau academaidd rhagorol, ac ansawdd uchel y dysgu a’r addysgu sy’n gyrru’r llwyddiant hwnnw. Ynghyd â gofal bugeiliol rhagorol, mae’r adran chwaraeon yn ymgorffori mwy nag addysg yn unig.

Mae’r cyfleusterau sy’n arwain y sector yn Academi Chwaraeon Llandarcy yn cynnwys neuadd chwaraeon ryngwladol, wal ddringo, ystafell cryfder a chyflyru, trac dan do 60m, cyfleuster amlchwaraeon dan do, maes 4G ac ystafelloedd addysgu gyda’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf. Mae gan Goleg y Drenewydd bartneriaethau ardderchog gyda Chlwb Pêl-droed y Drenewydd a’r awdurdod lleol i gefnogi a chyfoethogi’r cwricwlwm.

Gallai’r ystod eang o gyrsiau yr ydym yn eu cynnig arwain at lawer o yrfaoedd, gan gynnwys hyfforddwr chwaraeon, athro addysg gorfforol, swyddog chwaraeon anabledd, therapydd chwaraeon, dadansoddwr chwaraeon, maethegwr chwaraeon, hyfforddwr campfa neu swyddog cymunedol chwaraeon. Mae dilyniant academaidd yn cynnwys Addysg Uwch yn y Coleg neu mewn sefydliad arall. Gall rhai athletwyr elit ennill ysgoloriaethau i astudio dramor.

Mae ein darlithwyr eithriadol yn cynnwys:

Helen Jones: Chwaraewr Ryngwladol Cymru a’r Gymanwlad, Pêl-rwyd

Paul Williams: Clwb Rygbi Castell-nedd

Steven Maddocks: Criced Hŷn Cymru

Rhiannon Simms: Gymnastwr Acrobatig Chwaraeon Cymru

Sophie Pick: Athletau Cymru

Andrew Davies: Athletau Cymru a Thîm y Gymanwlad.

Academi Chwaraeon Llandarsi

Mae gennym gyfleusterau chwaraeon blaenllaw yn y sector. Mae’r rhain yn cynnwys neuadd chwaraeon amlbwrpas elitaidd safon genedlaethol, wal ddringo, maes 3G pob tywydd, Ardal Gemau AmlDdefnydd (MUGA), ystafell cryfder a chyflyru a thrac ffiniol dan do gydag ardal gynhesu.

Mae’r cyfleusterau addysgu’n cynnwys deg ystafell ddosbarth gyda byrddau gwyn rhyngweithiol. Gall y myfyrwyr ddefnyddio tair ystafell ELC wedi’u cyfarparu’n llawn hefyd ac ystafell gyffredin gyfforddus sydd â theledu Sky a thenis bwrdd ar gyfer myfyrwyr.

Mae ein partneriaethau cryfion gyda Rygbi Rhanbarthol y Gweilch a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn pwysleisio ein hymrwymiad pendant i ddatblygu ein proffesiynoldeb yn y byd chwaraeon!

Mae gennym gysylltiadau â llawer o asiantaethau allanol a chyrff llywodraethu fel FAW, WRU ac adran NPT PASS sy’n darparu cyfleoedd a phrofiadau cyffrous i’n myfyrwyr ynghyd â’r cyfle i hyfforddi ochr yn ochr ag athletwyr proffesiynol.

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol

Twitter

 

Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r adran gwasanaethau cyhoeddus yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ar draws Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg y Drenewydd ac Academi Chwaraeon Llandarcy.

Mae ein staff hynod gymwys a phrofiadol yn addysgu ar draws ehangder y cwricwlwm, gan wella profiad y myfyrwyr ar yr holl gyrsiau o Lefel 1 i HND mewn Plismona a’r HND mewn Gwasanaeth Cyhoeddus.

Mae llawer o’r darlithwyr gwasanaethau cyhoeddus wedi gwasanaethu ar draws y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai, gan ddefnyddio eu gwybodaeth arbenigol a’u profiad i ymgysylltu â myfyrwyr.

Bydd cwrs gwasanaethau cyhoeddus yn gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa yn y lluoedd arfog, gwylwyr y glannau, neu’r gwasanaethau ambiwlans, yr heddlu neu dân. Mae nifer fawr o’n cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i amrywiol yrfaoedd yn y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai gan gynnwys y gwasanaethau brys golau glas a’r lluoedd arfog.

Mae’r adran yn cynnal ymweliadau addysgol ar draws y wlad i dynnu sylw at yr amrywiaeth o yrfaoedd posibl sydd ar gael yn y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai, gan roi i fyfyrwyr mwy nag addysg yn unig. Mae amrywiaeth o brofiad gwaith a hyfforddiant ar gael hefyd.

Mae’r cyfleusterau sy’n arwain y sector yn Academi Chwaraeon Llandarcy yn cynnwys neuadd chwaraeon ryngwladol, wal ddringo, ystafell cryfder a chyflyru, trac dan do 60m, cyfleuster amlchwaraeon dan do, maes 4G ac ystafelloedd addysgu gyda’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf. Mae Coleg Bannau Brycheiniog wedi’i leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, amgylchedd anhygoel ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi myfyrwyr.

Hefyd, ers mis Ionawr 2019, mae cyrsiau amser llawn ar gael yn y Llu Cadetiaid Cyfunol ar gampws Llandarcy.

Mwy o wybodaeth

Cyrsiau
Active IQ Ffitrwydd ac Ymarfer mewn Hyfforddiant Personol (Amser Llawn)
BTEC Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Chwaraeon (Amser Llawn)
BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol (Amser Llawn)
BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn)
BTEC Tystysgrif Cyfunol Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai (Amser-Llawn)
Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Llwybrau Datblygu, Hyfforddint a Ffitrwydd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff (Amser Llawn)
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
Gwasanaethau Cyhoeddus – HND (Amser-Llawn)
Gwyddor Chwaraeon Ac Ymarfer Corff – HND (Amser-Llawn)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Gym) (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser)