Ceisiadau Addysg Uwch

Os hoffech siarad â rhywun am wneud cais, cysylltwch â’n Tîm Addysg Uwch ar 01639 648000 neu drwy e-bost ar admissions@nptcgroup.ac.uk

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Bydd mynychu Nosweithiau Agored ac ymchwilio i’n cyrsiau’n eich helpu i benderfynu!

Porwch ein cyrsiau addysg uwch

2. Gwneud cais

Ar ôl i chi ddewis eich cwrs neu bwnc, gallwch glicio ar y botwm gwyrdd ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’.

Mae dwy ffordd i wneud cais i astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngrŵp Colegau NPTC; naill ai trwy’r System Derbyn Prifysgol a Cholegau (UCAS) neu trwy ein porth ymgeisio ar-lein.

Cyrsiau Llawn Amser (ac eithrio Graddau Atodol a chyrsiau sy’n destun dilysu)

Gwnewch gais trwy UCAS os:

  • ar hyn o bryd rydych chi’n astudio ar gyfer Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 neu gymhwyster Mynediad i Addysg Uwch

Rydym yn cynghori bod myfyrwyr yn gwneud cais mor gynnar â phosibl. Gall UCAS ddechrau derbyn ceisiadau mor gynnar â mis Medi bob blwyddyn.

Gwnewch gais nawr trwy UCAS

Gwnewch gais trwy borth ymgeisio ar-lein ‘Grŵp Colegau NPTC’ os:

  • dim ond cais i astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC yr ydych am wneud cais
  • mae gennych eisoes gymwysterau a / neu brofiad sy’n cwrdd â gofynion mynediad y cwrs

Bydd y porth ymgeisio ar-lein yn gofyn am wybodaeth i gefnogi’ch cais fel; manylion personol, hanes addysg, hanes cyflogaeth, datganiad personol a chyfeirnod. Cysylltwch â’r tîm Derbyniadau (admissions@nptcgroup.ac.uk) os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cefnogaeth arnoch gyda’r broses ymgeisio.

 

Gwnewch gais nawr trwy ein porth ymgeisio ar-lein

Cyrsiau Rhan-amser, Prentisiaethau Gradd, Graddau Atodol a chyrsiau yn amodol ar ddilysiad

Os ydych chi’n gwneud cais am un o’r cyrsiau hyn, fe’ch cyfeirir yn syth i’n porth ymgeisio ar-lein i greu cyfrif a chychwyn eich cais.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

 

3. Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy e-bost trwy gydol y broses ymgeisio. Gallwch hefyd hoffi a dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gysylltu â ni.

Facebook

 

Twitter

 

 

YouTube