Ceisiadau Addysg Uwch

Rydyn ni’n gwybod y gall ymgeisio i astudio cwrs lefel un fod yn dasg ddryslyd a llawn straen, felly rydyn ni wedi llunio’r dudalen hon i helpu i wneud eich swydd ychydig yn haws.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am sut i wneud cais i astudio cwrs lefel uni.

Sylwch: Ar ôl 10 Awst, gwnewch gais ar-lein yn uniongyrchol gyda ni ni waeth pa gwrs rydych chi’n gwneud cais amdano.