Ceisiadau Addysg Uwch

Os hoffech siarad â rhywun am wneud cais, cysylltwch â’n Tîm Addysg Uwch ar 01639 648000 neu drwy e-bost ar higher_education_enq@nptcgroup.ac.uk

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Bydd mynychu Nosweithiau Agored ac ymchwilio i’n cyrsiau’n eich helpu i benderfynu!

Porwch ein cyrsiau addysg uwch

2.Ymgeisio

Ar ôl i chi ddewis eich cwrs neu bwnc, gallwch glicio ar y gwyrdd ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’.

Os yw’r cwrs yn llawn amser, cewch eich tywys i system Derbyn Prifysgolion a Cholegau – Gwefan Israddedig UCAS: Ymgeisio a Thracio lle gallwch wneud cais ar-lein. Cynghorir myfyrwyr i wneud cais mor gynnar â phosibl. Gall UCAS ddechrau derbyn ceisiadau mor gynnar â mis Medi bob blwyddyn.

Os yw’r cwrs yn rhan-amser, cewch eich tywys i’n porth ymgeisio lle gofynnir ichi greu cyfrif i gychwyn eich cais. Byddwch yn gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd ar y gweill.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

4. Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi ni a darllen y newyddion diweddaraf drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

 

Facebook

 

Twitter

 

 

YouTube