Rhaglenni Prentisiaeth

Bydd Pathways Training yn eich cefnogi chi i ddatblygu sgiliau a chymwysterau sy’n gysylltiedig â gwaith, gan alluogi llywio llwyddiannus ar hyd eich ffordd i’r gyrchfan yrfa a ddewiswyd. Os ydych chi dros 16 oed, eisiau ennill cyflog wrth dderbyn budd-daliadau gweithwyr eraill mewn sector o’ch dewis yna mae rhywbeth i chi.

Beth fydd yn ei gynnig i mi?

Wrth gwblhau rhaglen brentisiaeth, cynigir i chi:

 • Cyflog gyda thâl gwyliau – yn ennill wrth ddysgu
 • Gwybodaeth, sgiliau a chymwysterau newydd
 • Ymrwymiad â chefnogaeth i gwrdd â heriau newydd
 • Cael cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol
 • Cyfleoedd dilyniant rhagorol
Iawn, mae gen i ddiddordeb ond pa feysydd gwaith alla i feddwl am ymuno â nhw?

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig y meysydd gwaith canlynol:

 • Cyfrifeg
 • Amaethyddiaeth
 • Mecaneg Amaeth
 • Atgyweirio Siop y Corff
 • Adeiladu: Gwasanaethau, Peirianneg, Technoleg a Rheoli Prosiect
 • Gweinyddiaeth Busnes
 • Arlwyo
 • Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant
 • Cymorth Gofal Iechyd Clinigol
 • Adeiladu: Adeiladu, Peirianneg Sifil, Rheolaeth, Arbenigol a Thechnegol
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Electrotechnegol
 • Peirianneg: Gwella Perfformiad Gweithredol, Tir
 • Gweithgynhyrchu Peirianneg
 • Iechyd: Clinigol, Patholeg, Gofal Cymdeithasol
 • Garddwriaeth
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Rheoli
 • Gwaith Chwarae
 • Plymio A Gwresogi
 • Chwaraeon: Datblygu Chwaraeon, Rhagoriaeth Chwaraeon
 • Cefnogi Dysgu ac Addysgu
 • Cerbyd: Corff a Phaent, Ffitio, Cynnal a Thrwsio
Pa lefelau sydd ar gael?

Yn dibynnu ar eich profiad a’ch cymwysterau cyfredol gallwch ddewis:

 • Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2, sy’n cyfateb i 5 TGAU (A-C)
 • Prentisiaeth Lefel 3, sy’n cyfateb i 2 Safon Uwch
 • Prentisiaethau Uwch Lefel 4, sy’n cyfateb i Gymwysterau Prifysgol
 • Prentisiaethau Gradd Lefel 5 (Peirianneg a TGCh)