Yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydym wedi ymrwymo i:

  • cynnal gwefan hygyrch.
  • sicrhau bod y wefan hon yn cyflawni cydymffurfiad “Lefel AA” â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.0, i gydymffurfio â Chod Ymarfer yr Awdurdod Anabledd Cenedlaethol ar Hygyrchedd Gwasanaethau Cyhoeddus a Gwybodaeth a Ddarperir gan Gyrff Cyhoeddus.
  • sicrhau y bydd yr holl wybodaeth newydd ar y wefan yn sicrhau cydymffurfiad “Lefel AA” â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.0.
  • gan gynnwys hygyrchedd pan fyddwn yn caffael systemau trydydd parti neu uwchraddio i systemau sy’n bodoli eisoes.

Rydym yn falch o weithio gyda ‘Recite Me’; arweinydd ym maes technoleg hygyrchedd.

 

https://reciteme.com

Ar frig pob tudalen o’n gwefan, fe welwch botwm lansio ar gyfer ein bar offer ‘Recite Me’.

Mae ‘Recite Me’ yn gwneud gwefannau yn hygyrch i ddefnyddwyr a allai fod ag anawsterau dysgu, dyslecsia, nam ar eu golwg ysgafn neu Saesneg fel ail iaith. Mae hyn yn effeithio ar 20% o boblogaeth y DU.

Mae adrodd yn gweithio ar draws POB dyfais a llwyfan. Mae’n cynnig

  • Technoleg yn y cwmwl – dim i’w lawrlwytho
  • Cydymffurfio â deddfwriaeth Ewropeaidd a’r DU
  • Testun i drawsnewidiadau lleferydd
  • Cyfieithu cynnwys gwefan yn awtomatig i 52 iaith

Gallwch weld fideo rhagarweiniol i ‘Recite Me’ yma a theithiwch nodweddion y bar offer cynorthwyol yma.

Canllaw Defnyddiwr Recite Me

Cwestiynau Cyffredin Recite Me