#GraddauArGarregEichDrws

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn dod o hyd i’w cwrs delfrydol trwy Glirio.
Beth yw Clirio?
Clirio yw sut mae prifysgolion a cholegau yn llenwi lleoedd sydd ganddynt o hyd ar gyrsiau.

Gallwch ddefnyddio Clirio (o 5 Gorffennaf – 21 Hydref 2024) os:

  • nid ydych eisoes yn dal cynnig gan brifysgol neu goleg.
  • mae lleoedd o hyd ar y cwrs yr hoffech wneud cais amdano.
  • ni chawsoch unrhyw gynigion (neu ddim un yr oeddech am ei dderbyn).
  • ni wnaethoch fodloni amodau eich cynigion.
  • rydych wedi gwrthod eich lle cadarn yn defnyddio yn eich cais.

Cliciwch i ddarllen Canllaw Clirio UCAS

Grŵp Colegau NPTC

Mae gennym lefydd o hyd ar lawer o’n cyrsiau Addysg Uwch.

Gallwch ddefnyddio Porth Ceisiadau Ar-lein y Coleg os:

  • nid oes gennych gais UCAS eisoes ar y gweill.
  • dim ond yng Ngrŵp Colegau NPTC rydych chi eisiau gwneud cais i astudio
  • rydych yn gwneud cais i astudio cwrs rhan-amser neu brentisiaeth gradd.
  • rydych yn gwneud cais am radd atodol.
  • os oes gennych gymwysterau a/neu brofiad sy’n bodloni’r gofynion mynediad yn barod.

Gwnewch gais ar-lein trwy ein porth ymgeisio

Os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes gennych gwestiynau am unrhyw ran o’r broses dderbyn, cysylltwch â’n tîm Derbyn yn: headmin@nptcgroup.ac.uk

Cliciwch yma i ddarllen ein Polisi Derbyn i Addysg Uwch