Cyrsiau ar Lefel Prifysgol – Clirio

#GraddauArGarregEichDrws

Mae’r clirio bellach wedi cau ar gyfer mynediad 2020 i’n cyrsiau lefel prifysgol.

Mae cyrsiau gydag ychydig o leoedd ar gael o hyd ac efallai y gallwn dderbyn myfyrwyr newydd neu fyfyrwyr sy’n trosglwyddo. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, cysylltwch â’r tîm addysg uwch a byddwn mewn cysylltiad i gael sgwrs gyflym am eich amgylchiadau presennol, y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo a’r camau nesaf.

Bydd myfyrwyr sy’n ymuno â ni ar ôl dechrau’r cwrs yn derbyn rhaglen sefydlu wedi’i phersonoli a chymorth ychwanegol i sicrhau eich bod chi’n gallu cwblhau’ch cwrs yn ystod gweddill y flwyddyn academaidd.

Cliciwch ar y botwm i lenwi’r Ffurflen Ymholiad a chychwyn y broses.

Ffurflen Ymholiad