Cyrsiau ar Lefel Prifysgol – Clirio

Nid yw’n rhy hwyr i wneud cais! Ymunwch â ni ac astudio #GraddauArGarregEichDrws

Os nad ydych chi’n dal cynnig am gymhwyster ar lefel prifysgol, os ydych chi wedi newid eich meddwl am yr hyn rydych chi am ei wneud nesaf, neu os yw’r cynlluniau oedd gennych chi ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cael eu gohirio am y foment, mae amser o hyd i wneud cais i astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gymwys i wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu a benthyciad cynhaliaeth neu gallant dderbyn grantiau neu fwrsariaethau.

Os ydych chi’n aros am eich canlyniadau, edrychwch trwy ein tudalennau cwrs i weld a oes cwrs sy’n iawn i chi. Rydym yn argymell edrych trwy’r Cwestiynau Cyffredin Clirio (isod) fel eich bod wedi paratoi’n llawn ar ddiwrnod y canlyniadau.

Os ydych chi’n gwybod pa gwrs rydych chi am wneud cais amdano; ewch i dudalen y cwrs a chlicio ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ i ddefnyddio ein porth ymgeisio ar-lein a chwblhau’r broses ymgeisio.

Cliciwch yma i weld ein cyrsiau

Cwestiynau Cyffredin Clirio

Beth yw clirio?

Clirio yw sut mae prifysgolion a cholegau yn llenwi unrhyw leoedd sy’n weddill ar eu cyrsiau ac yn cael ei ddefnyddio gan filoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn. Os ydych wedi gwneud cais trwy UCAS ac nad ydych yn dal unrhyw gynigion, neu heb fodloni amodau eich cynnig, gallwch wneud cais am gwrs trwy Glirio.

Fel arall, fe’i defnyddir gan ymgeiswyr sydd wedi penderfynu aros i wneud cais i’r brifysgol, neu sydd wedi dewis gwneud cais ar ôl dyddiad cau UCAS ar 30 Mehefin.

Pryd y gallaf wneud cais trwy Glirio?

Mae clirio ar gael rhwng Gorffennaf a Medi bob blwyddyn. Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS ac yn gallu cwrdd â gofynion mynediad eich cwrs, gallwch wneud cais ar unrhyw adeg trwy borth ymgeisio ar-lein y Coleg. Cliciwch ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ ar dudalen y cwrs.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS a’ch bod yn credu y gallai fod angen Clirio arnoch, bydd angen i chi aros nes bydd eich canlyniadau ar gael; Bydd UCAS Track yn dangos a ydych chi’n gymwys.

Mae Clirio UCAS yn cau ddiwedd mis Medi, fodd bynnag, bydd y Coleg yn cau cyrsiau unigol cyn y dyddiad hwn os yw’r holl leoedd wedi’u llenwi.

Sut mae dod o hyd i le trwy Glirio?

Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr‘ ar dudalen y cwrs a gwneud cais trwy ein porth ymgeisio ar-lein.

Os ydych chi’n ymgeisydd UCAS, unwaith y bydd gennych eich graddau bydd angen i chi chwilio trwy dudalennau’r cwrs ar wefan Grŵp Colegau NPTC i ddod o hyd i’r cymhwyster cywir i chi, yna cysylltwch â ni i weld a allwn wneud cynnig i chi. Os derbyniwch gynnig gennym ni, bydd angen i chi ychwanegu hwn fel eich dewis trwy UCAS Track; dyma’r unig ffordd i gael cynnig Clirio swyddogol a ffurfiol.

Beth yw Clirio a Mwy?

Mae Clearing Plus yn wasanaeth paru newydd ar gyfer ymgeiswyr UCAS nad ydynt yn dal cynigion ac sy’n gymwys i gael eu Clirio. Os byddwch chi’n cael eich hun yn Clirio eleni, bydd UCAS yn eich paru â chyrsiau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt, gan ddefnyddio’r hyn maen nhw’n ei wybod amdanoch chi o’ch cais.

Peidiwch â phoeni os ydych chi am wneud cais am rywbeth gwahanol, gallwch ddod o hyd i gyrsiau gyda Grŵp Colegau NPTC trwy ddefnyddio’r teclyn chwilio ar ein gwefan.

Cysylltwch â Ni

Bydd ein tîm Derbyniadau yn gallu helpu gydag ymholiadau cais a gellir cysylltu â nhw trwy e-bostio admissions@nptcgroup.ac.uk.

I gysylltu â thiwtor cwrs ewch draw i dudalen y cwrs a chlicio ar y botwm coch ‘Cliciwch yma i Gofyn i Diwtor’.