#GraddauArGarregEichDrws

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn dod o hyd i’w cwrs delfrydol trwy Glirio.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS neu heb wneud cais eto ac yn aros am ganlyniadau cymhwyster i allu bodloni gofynion mynediad y cwrs, yna mae Clirio yn ffordd o sicrhau lle ar gymhwyster lefel prifysgol.

Mae’r gwaith clirio bellach ar gau ar gyfer 2023. Bydd gwybodaeth ar gyfer 2024 yn dilyn.