Mae’r cyrsiau hyn ar gael i ddisgyblion sydd wedi’u cofrestru ar y gofrestr gydag ysgol yn unig. Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Ddewisiadau Opsiwn ysgolion ar Gamau Allweddol 4 a 5 a bydd pob disgybl wedi cytuno ar ei ddewis opsiwn cyn cofrestru gyda’r coleg. Ni all disgyblion newid eu dewis opsiwn yn ystod y broses gofrestru. Rhaid i’r ysgol gytuno ar newidiadau i ddewisiadau opsiynau cyn y gellir gwneud newidiadau.

Croeso i Grŵp Colegau NPTC!

Rydym yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth â chi a’ch ysgol i gynnig ystod eang o ddewisiadau pwnc yng Nghyfnod Allweddol 4 (Blwyddyn 10/11) a Chyfnod Allweddol 5 (Blwyddyn 12/13).

Pan fyddwch chi’n cofrestru gyda ni, rydyn ni’n eich croesawu chi i’n teulu coleg ac wrth i chi dyfu i arfer â bywyd coleg, rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n dewis parhau â’ch addysg gyda ni pan fyddwch chi’n gadael yr ysgol.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’ch ysgol i sicrhau bod eich profiad coleg yn un pleserus sy’n eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn amgylchedd cefnogol ac ennill cymhwyster gwerthfawr a fydd yn eich helpu i symud ar hyd eich llwybr dewisol.

Ar ôl i chi hysbysu’ch ysgol pa gwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, byddwn yn darparu gwybodaeth i chi am ddechrau. Bydd cofrestriad ar eich cwrs yn digwydd ar eich diwrnod cyntaf, a byddwn yn anfon mwy o wybodaeth atoch am hynny yn nes at yr amser.

Rhestr Cyrsiau Medi 2023

Cliciwch yma i gychwyn eich cais

Rydyn ni yma i helpu

Peidiwch ag anghofio gofyn am help ar unrhyw adeg yn y broses gofrestru os bydd ei angen arnoch, rydym yma i’ch cefnogi yr holl ffordd.

Mwynhewch bori trwy ein gwefan wrth i chi archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i chi wrth i chi benderfynu ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’ch dewis o gyrsiau coleg Cysylltiadau Ysgol 14-19 a’r profiadau rydych chi’n eu cael gyda ni.

Welwn ni chi cyn bo hir!

Y Tîm 14-19

(Rheolwr Partneriaeth a Chyswllt Ysgolion 14-19:  claire.scotti@nptcgroup.ac.uk)

Prentisiaethau Iau (Ar gael i ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot)