Materion Ariannol

Efallai y gallwch wneud cais am fenthyciadau i dalu ffioedd dysgu a chostau byw os ydych chi’n fyfyriwr lefel gradd amser llawn.

Mae yna hefyd grantiau eraill y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Dadlwythwch ein canllaw defnyddiol yma

Polisi Ffioedd (Saesneg)

Ymgeisio am Gyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr ar gyfer Myfyrwyr Rhan-Amser

Cymorth Ychwanegol i Fyfyrwyr â Phlant neu Oedolion Dibynnol

Cyllid ar gyfer Myfyrwyr ag Anableddau ac Anghenion Eraill

Dolenni cyswllt

Ffioedd a Mynediad 2020-2021

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cymorth Ariannol Newydd Sbon i Is-raddedigion Rhan Amser a Llawn Amser

Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (Saesneg)