Pan fyddwch yn ymuno â’n Alumni, rydych yn ymuno â chymuned fyd-eang sefydledig o gyn-fyfyrwyr, rhwydwaith parod o gysylltiadau a ffrindiau gydol oes. Byddwch yn cael y cyfle i sefydlu cysylltiadau gwerthfawr, adeiladu perthnasoedd gwaith a meithrin cysylltiadau cymdeithasol rhyng-gysylltiedig.

 • Cofrestrwch Yma!

  Llenwch y ffurflen hon i ymuno â’n cymuned Alumni neu i ddiweddaru eich manylion*

   Diddordebau*

   *Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio at ddibenion ymgysylltu/cyfathrebu ag Alumni yn unig ac ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau trydydd parti. Gallwch eithrio ar unrhyw adeg drwy dad-danysgrifio o’n rhestr bostio drwy e-bost, neu anfon ymholiad i marketing@nptcgroup.ac.uk.

   

  Cylchlythyr

  CYMRYD RHAN

  Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch elwa o fod yn rhan o’n cymuned o alumni, gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig y coleg. Mae llawer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ac ysbrydoli ein myfyrwyr presennol drwy wirfoddoli cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. Rhannwch eich stori am y llwybr y cymerasoch ar ôl coleg ac i lle mae hynny wedi dod â chi heddiw. Gall eich dylanwad a’ch cyngor fod yn amhrisiadwy i’n myfyrwyr. Dewch yn un o’n hastudiaethau achos ysbrydoledig heddiw.

   

  • Digwyddiadau rhwydweithio
  • Siaradwyr gwadd
  • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol
  • Bod yn rhan o fideos Sgyrsiau Alumni
  • Aduniadau
  • Cylchlythyrau chwarterol ar-lein
  • Aelodaeth o’r gymuned cyfryngau cymdeithasol

   

  DECHREUWCH GYMHWYSTER NEWYDD

  O Raddau ar Garreg eich Drws i amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser i hybu’ch gyrfa, mae gennym ddewisiadau i chi.

   

  YN MEDDWL AM DDECHRAU EICH BUSNES EICH HUN?

  Rydym yn cynnig amgylchedd proffesiynol a chefnogol lle gall ein Alumni ddechrau eu busnes eu hunain. Gallwn ddarparu syniadau cychwyn busnes, mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau am ddim a help gyda chyllid a mentora.

   

  Ewch i Centerprise i gael gwybod rhagor

   

   

  Cyn-fyfyrwyr Nodedig

  Sgyrsiau Alumni

  Cliciwch ar y fideos isod i gael mewnwelediad i’n profiadau Alumni uchel ei barch ym myd addysg, a thu hwnt.

  YMUNWCH NAWR NEU DIWEDDARWCH EICH MANYLION

  Llenwch y ffurflen hon i ymuno â’n cymuned Alumni neu i  ddiweddaru eich manylion*

   Diddordebau*

   *Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio at ddibenion ymgysylltu/cyfathrebu ag Alumni yn unig ac ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau trydydd parti. Gallwch eithrio ar unrhyw adeg drwy dad-danysgrifio o’n rhestr bostio drwy e-bost, neu anfon ymholiad i marketing@nptcgroup.ac.uk.