Pan fyddwch yn ymuno â’n Alumni, rydych yn ymuno â chymuned fyd-eang sefydledig o gyn-fyfyrwyr, rhwydwaith parod o gysylltiadau a ffrindiau gydol oes.

Byddwch yn cael y cyfle i sefydlu cysylltiadau gwerthfawr, adeiladu perthnasoedd gwaith a meithrin cysylltiadau cymdeithasol rhyng-gysylltiedig.

 

COFRESTRWCH NEU MEWNGOFNODWCH

Cliciwch ar un o’r categorïau isod

Rwy’n fyfyriwr presennol

Grŵp o fyfyrwyr hapus yn cerdded ar y campws yn yr awyr agored

Rwy’n gyn-fyfyriwr

Graddedigion mewn gwisg yn taflu hetiau bwrdd morter i'r awyr

Rwy’n aelod o staff y Coleg

Athro yn pwyntio at rywbeth o'r golwg o flaen dosbarth o fyfyrwyr

Rwy’n gyn aelod o staff y Coleg

Grŵp cymysg o bobl yn sefyll gyda'i gilydd ac yn gwenu

Cylchlythyr

Logo Alumni Grŵp Colegau NPTC sy'n darllen "Cliciwch yma i ddarllen ein cylchlythyr"

CYMRYD RHAN

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch elwa o fod yn rhan o’n cymuned o alumni, gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig y coleg. Mae llawer o ffyrdd y gallwch helpu i gefnogi ac ysbrydoli ein myfyrwyr presennol drwy wirfoddoli cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. Rhannwch eich stori am y llwybr y cymerasoch ar ôl coleg ac i lle mae hynny wedi dod â chi heddiw. Gall eich dylanwad a’ch cyngor fod yn amhrisiadwy i’n myfyrwyr. Dewch yn un o’n hastudiaethau achos ysbrydoledig heddiw.

  • Digwyddiadau rhwydweithio
  • Siaradwyr gwadd
  • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol
  • Bod yn rhan o fideos Sgyrsiau Alumni
  • Aduniadau
  • Cylchlythyrau chwarterol ar-lein
  • Aelodaeth o’r gymuned cyfryngau cymdeithasol

 

DECHREUWCH GYMHWYSTER NEWYDD

O Raddau ar Garreg eich Drws i amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser i hybu’ch gyrfa, mae gennym ddewisiadau i chi.

 

YN MEDDWL AM DDECHRAU EICH BUSNES EICH HUN?

Rydym yn cynnig amgylchedd proffesiynol a chefnogol lle gall ein Alumni ddechrau eu busnes eu hunain. Gallwn ddarparu syniadau cychwyn busnes, mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau am ddim a help gyda chyllid a mentora.

 

Ewch i Centerprise i gael gwybod rhagor

 

 

Cyn-fyfyrwyr Nodedig

Sgyrsiau Alumni

Cliciwch ar y fideos isod i gael mewnwelediad i’n profiadau Alumni uchel ei barch ym myd addysg, a thu hwnt.