Yma yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydym yn cynnig ystod fawr iawn o gyrsiau Safon Uwch, galwedigaethol a phrentisiaethau amser llawn a rhan-amser. Os ydych yn edrych am y cam nesaf ar ôl yr ysgol neu os oes diddordeb gennych mewn cwrs i hybu’ch gyrfa, rydych wedi dod i’r lle cywir. Edrychwch ar ein meysydd pwnc.

Gwnewch y dewis cywir. Dewiswch Grŵp Colegau  NPTC.

#Dewis

Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig

Arlwyo a Lletygarwch, Amaethyddiaeth, Garddwriaeth

Astudiaethau Sylfaen

Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Peirianneg a Modurol

Prentisiaethau

Safon Uwch

Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol

Y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio