Sgiliau Hyblyg

Sgiliau bob dydd mewn Mathemateg a Saesneg

Mae Sgiliau Bob Dydd yn gyrsiau ar-lein hyblyg a rhad ac am ddim, a gynigir mewn partneriaeth ag OpenLearn Cymru. Mae’r cyrsiau hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno diweddaru a gwella eu gallu bob dydd mewn darllen neu ysgrifennu Saesneg, a/neu Fathemateg.

Dilynwch y lincs isod i gofrestru ar gyfer y cyrsiau ar wefan OpenLearn Cymru. Byddwch yn gallu gweld rhan o gynnwys y cwrs heb gofrestru, ond er mwyn cwblhau’r cwrs, bydd angen i chi greu cyfrif dysgu.

Bydd pynciau perthnasol yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu a rhifedd tra’n dysgu sut i’w cymhwyso i’ch bywyd cartref a gwaith bob dydd.

OpenLearn Cymru

Gallwch ddysgu’n annibynnol ar-lein a chael cydnabyddiaeth am eich cyflawniad neu gael eich cefnogi gan un o’r colegau partner i ennill cymhwyster.

Dysgwch yn annibynnol gyda chyrsiau am ddim ar OpenLearn Cymru

Nid oes asesiad cychwynnol a gallwch ddewis y lefel sy’n gweddu orau i’ch gallu a’ch dyheadau.

Pan fyddwch yn pasio cwrs Sgiliau Bob Dydd, byddwch yn ennill Datganiad o Gyfranogiad y Brifysgol Agored a bathodyn digidol. Gall eich cyflawniad gael ei ychwanegu at eich proffil cyflogaeth a’ch CV.

Dysgwch gyda chymorth Grŵp Colegau NPTC i ennill cymhwyster

Cysylltwch â ni am gymorth. Efallai y gofynnir i chi sefyll asesiad cychwynnol.  Byddwn yn eich arwain at y cwrs a’r cymhwyster mwyaf addas ar gyfer eich lefel sgiliau, naill ai cyrsiau Sgiliau Bob Dydd neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol.

Manteision astudio

Drwy astudio’r cyrsiau hyn, byddwch yn ennill manteision personol a phroffesiynol:

  • Cefnogi plant gyda’u gwaith cartref
  • Adeiladu eich hunanbarch a’ch hyder
  • Gwella eich rhagolygon am swyddi a chyflogadwyedd
  • Gwella eich sgiliau cyfathrebu
  • Dod yn hyderus wrth lenwi ffurflenni yn gywir

Sgiliau Eraill

Mae’r maes sgiliau hefyd yn cynnwys cyrsiau ac adnoddau am ddim a all helpu i ddatblygu eich gallu mewn lleoliadau proffesiynol a’ch helpu i roi cychwyn ar astudiaethau addysg uwch.