Safonau’r Iaith Gymraeg

Ers 1 Ebrill 2018, mae Grŵp Colegau NPTC wedi disodli ei ‘Gynllun Iaith Gymraeg’ gyda ‘Pholisi Iaith Gymraeg’. Mae’r Polisi yn disgrifio sut y bydd y Coleg yn sicrhau cydymffurfiaeth statudol â Safonau Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.

Mae’r Polisi yn atgyfnerthu ymrwymiad y Coleg i egwyddor ac arfer triniaeth gyfartal o ran yr iaith Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r Polisi yn destun monitro, adolygu ac adrodd blynyddol ar gyflawni’r targedau a geir yn y Polisi. Mae copi o’r polisi ar gael yn ein derbynfeydd cyhoeddus a gellir ei lawrlwytho yn electronig drwy glicio ar y linc isod. Fel arall, gellir cael copi caled drwy gysylltu â:

Robin Gwyn
Grŵp Colegau NPTC
Penlan
Aberhonddu
LD3 9SR

Rhif ffôn: +44 (0) 845 4086 410 / 07787 125711
E-bost: robin.gwyn@nptcgroup.ac.uk

Polisi Iaith Gymraeg

Dyfarnu Grantiau 

Adroddiad Safonau’r Iaith Gymraeg

10 Rheol Aur Cymraeg

10 Hawliau Myfyrwyr

Polisi Cwynion

Atodiad 1

Atodiad 2