Nod eCampus Rhyngwladol Grwpiau Colegau NPTC yw hyrwyddo’r defnydd effeithiol o dechnolegau cyfredol a rhai sy’n dod i’r amlwg i feithrin rhagoriaeth mewn addysgu a meithrin dysgu sylweddol gan fyfyrwyr. Mae eCampus NPTC yn hyrwyddo amgylchedd dysgu treiddiol lle mae caffael a chyrchu gwybodaeth a chymryd rhan trwy gyflawni i’n cyrhaeddiad byd-eang yn ‘fwy nag addysg yn unig

Mae’n cynnig

  • Darlithoedd cydamserol
  • Darlithoedd asyncronig
  • Gweithgareddau asesu rhyngweithiol
  • Cyrsiau hunan-ddysgu

Cliciwch ar y ddelwedd isod i fewngofnodi i’r porth