Crynodeb o’r cwrs

Mae Gateway Media a IT yn addas ar gyfer pobl ifanc fel cyflwyniad i feysydd galwedigaethol technoleg gwybodaeth a’r cyfryngau.