Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd y cwrs fel cyflwyniad i’r maes galwedigaethol Iechyd a Chymdeithasol. Mae’r unedau a astudiwyd yn cynnwys themâu sy’n seiliedig ar blant ac oedolion.

Mae’r cwrs hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu agweddau ac ymddygiadau cadarnhaol i weithio wrth annog gwella sgiliau sylfaenol.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.