Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Mynediad i Wyddoniaeth yn gwrs blwyddyn amser llawn sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau craidd mewn modiwlau fel Bioleg, Cemeg, Seicoleg, Ffiseg a Mathemateg. Bwriedir y cymhwyster Gwyddoniaeth hwn ar gyfer dysgwyr sydd am wneud eu gyrfa mewn llywodraeth leol, Ymddiriedolaethau Iechyd Cenedlaethol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddluoedd, ysgolion, colegau Addysg Bellach a phrifysgolion, labordai dadansoddol a fforensig, asiantaethau cadwraeth amgylcheddol, asiantaethau telecom, cwmnïau olew a nwy.

Cynnwys y Cwrs:
• Bioleg
• Ffiseg
• Cemeg
• Seicoleg
• Prosiect estynedig,
• Cyfathrebu a Mathemateg

 • Gofynion Mynediad

  Gall dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol wneud cais; fodd bynnag, bydd angen asesiad sgiliau a chyfweliad i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs.

  Ni fydd angen i ddysgwyr â Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch ymgymryd â'r asesiad sgiliau ond byddant yn cael cyfweliad.

  Dylai fod gan ymgeiswyr agwedd gadarnhaol a dylent allu ymdopi'n dda â heriau a bod yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn aeddfed.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae opsiynau gyrfa posibl yn cynnwys gyrfaoedd mewn llywodraeth leol, Ymddiriedolaethau Iechyd Cenedlaethol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddluoedd, ysgolion, colegau Addysg Bellach a phrifysgolion, labordai dadansoddol a fforensig, asiantaethau cadwraeth amgylcheddol, asiantaethau telecom, cwmnïau olew a nwy.

  Mae'r opsiynau cwrs gradd prifysgol yn cynnwys: Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Biowyddorau, Gwyddor Fforensig, Bioleg Môr, Technoleg Bwyd a Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, Bioleg Fforensig, Biodechnoleg, Ffisiotherapi, Gwyddorau Biofeddygol. Fferylliaeth, Nyrsio.

 • Asesiad

  Addysgu, Dysgu ac Asesu
  Darperir unedau penodol gan arbenigwyr pwnc yn y maes. Darperir yn y dosbarth a'r labordy gydag amrywiaeth eang o ddulliau addysgu.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd