Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth wedi’i gynllunio i baratoi myfyrwyr i astudio pynciau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth mewn Addysg Uwch. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae’n ymdrin ag ystod o bynciau craidd mewn modiwlau fel Bioleg, Cemeg, Seicoleg, Ffiseg a Mathemateg.

Mae’r cymhwyster Gwyddoniaeth hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno gwneud eu gyrfaoedd mewn llywodraeth leol, Ymddiriedolaethau Iechyd Cenedlaethol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Lluoedd yr Heddlu, ysgolion, colegau a phrifysgolion AB, labordai dadansoddol a fforensig, asiantaethau cadwraeth amgylcheddol, asiantaethau telathrebu, cwmnïau olew a nwy.

 • Gofynion Mynediad

  Gall dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol wneud cais; fodd bynnag, bydd angen asesiad sgiliau a chyfweliad i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs.

  Ni fydd angen i ddysgwyr â Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch ymgymryd â'r asesiad sgiliau ond byddant yn cael cyfweliad.

  Dylai fod gan ymgeiswyr agwedd gadarnhaol a dylent allu ymdopi'n dda â heriau a bod yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn aeddfed.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae opsiynau gyrfa posibl yn cynnwys gyrfaoedd mewn llywodraeth leol, Ymddiriedolaethau Iechyd Cenedlaethol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddluoedd, ysgolion, colegau Addysg Bellach a phrifysgolion, labordai dadansoddol a fforensig, asiantaethau cadwraeth amgylcheddol, asiantaethau telecom, cwmnïau olew a nwy.

  Mae'r opsiynau cwrs gradd prifysgol yn cynnwys: Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Biowyddorau, Gwyddor Fforensig, Bioleg Môr, Technoleg Bwyd a Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, Bioleg Fforensig, Biodechnoleg, Ffisiotherapi, Gwyddorau Biofeddygol. Fferylliaeth, Nyrsio.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Bioleg
  • Ffiseg
  • Cemeg
  • Seicoleg
  • Prosiect estynedig,
  • Cyfathrebu a Mathemateg

 • Asesiad

  Addysgu, Dysgu ac Asesu
  Darperir unedau penodol gan arbenigwyr pwnc yn y maes. Darperir yn y dosbarth a'r labordy gydag amrywiaeth eang o ddulliau addysgu.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd