Crynodeb o’r cwrs

Mae Gateway HSC yn addas ar gyfer pobl ifanc fel cyflwyniad i faes galwedigaethol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.