Canolfan Academi Chweched Dosbarth Coleg Castell-nedd

Beth am fwrw golwg dros ein Canolfan Academi 6ed Dosbarth newydd?

Mae Bloc A/B Coleg Castell-nedd ar Heol Dŵr-y-felin, sydd ar hyn o bryd yn gartref i’r adrannau mathemateg a gwyddoniaeth, wedi’i ailwampio’n llwyr. Mae prosiect adnewyddu’r tri llawr yn cynnwys estyniad gwydr newydd ac mae’r adeilad presennol wedi’i ail-orchuddio.

Y tu mewn i’r adeilad, gwelwyd gweddnewid llwyr gyda chanolfan chweched dosbarth newydd â chynllun agored lle gall myfyrwyr a staff weithio ac ymlacio. Mae’r cyfleuster tra modern yn cynnwys sgriniau cyffwrdd, cyswllt Wi-Fi am ddim a mannau gwefru yn ogystal â siop goffi Starbucks, cyfleusterau arlwyo, man manwerthu a lifft i roi mynediad i’r lloriau uchaf.

Bydd y gwaith adnewyddu cynaliadwy yn gwella effeithlonrwydd ynni yng Ngholeg Castell-nedd yn unol ag ymrwymiad y Coleg i wella’i ddefnydd o ynni a lleihau allyriadau CO2.