Canolfan Academi Chweched Dosbarth Coleg Castell-nedd

Bwrwch olwg ar Ganolfan newydd ein Hacademi 6ed Dosbarth!

Mae cynlluniau ar gyfer gweddnewidiad gwerth miliynau o bunnoedd i un o adeiladau Grŵp Colegau NPTC wedi cael eu rhyddhau, a’r rheiny’n darparu cyfleusterau modern o’r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr a staff.

Bydd bloc A/B o Goleg Castell-nedd ar Heol Dŵr-y-Felin, sy’n gartref i’r adrannau mathemateg a gwyddoniaeth ar hyn o bryd, yn cael ei uwchraddio’n llwyr. Bydd y prosiect adnewyddu tri llawr yn cynnwys estyniad gwydrog newydd a gosod cladin newydd ar yr adeilad presennol.

Bydd y tu mewn yn cael ei weddnewid yn llwyr gyda hwb chweched dosbarth newydd â chynllun agored lle gall myfyrwyr a staff weithio ac ymlacio. Bydd y cyfleuster tra modern yn cynnwys sgriniau cyffwrdd, cyswllt Wi-Fi am ddim a mannau gwefru yn ogystal â siop goffi Starbucks, cyfleusterau arlwyo, man adwerthu a lifft i roi mynediad i’r lloriau uchaf.

Bydd y gwaith adnewyddu cynaliadwy yn gwella effeithlonrwydd ynni hefyd ar Goleg Castell-nedd yn unol ag ymrwymiad y Coleg i wella defnydd o ynni a lleihau allyriadau CO2.

Peidiwch â chymryd ein gair ni am y peth – bwriwch olwg drosoch chi eich hun. Mae gennym nifer o deithiau rhithwir YMA i chi gael gweld sut y bydd y datblygiad newydd yn edrych.

CLICIWCH AR Y DOLENNI ISOD I WYLIO’R TEITHIAU RHITHWIR