Becws

A hithau wedi’i sefydlu dros 25 mlynedd yn ôl, mae ein siop fara Gymreig draddodiadol yn cynnig cynhyrchion clasurol a chyfoes yn ogystal ag amrywiaeth eang o deisennau a danteithion melys. Gan fod y siop wedi’i lleoli ar ein campws yng Nghastell-nedd drws nesaf i’n lolfa goffi a bwyty, gall cwsmeriaid godi byrbryd ysgafn amser cinio neu eu tretio’u hunain i ddanteithfwyd blasus.

Mae ein cynhyrchion “Indulgence by Blasus” yn cynnig nwyddau tymhorol a rhoddion coginiol i bawb eu mwynhau. A hwythau wedi’u cynhyrchu a’u pacio’n berffaith gan ein pobyddion a gwneuthurwyr danteithion melys dan hyfforddiant, rydych yn siŵr o greu argraff!

Beth am gael gwared â’r straen a phwysau sy’n gysylltiedig â chynllunio’r danteithion ar gyfer eich achlysuron arbennig?! Gadewch i ni eu paratoi i chi! Dan lygaid craff ein tiwtoriaid crefftau coginiol profiadol a phroffesiynol, gallwn gymryd archebion ymlaen llaw ar gyfer cynhyrchion gan gynnwys melysfwydydd ar gyfer ciniawau gwadd, cacennau dathlu, eitemau ar gyfer bwffes a ffafrau priodas.