Mae’r dyfodol yma! Anelwch yn uchel gyda ni yn ein Academi Dronau newydd sbon yng Ngholeg Castell-nedd.

 

Rydym yn gweithio ar flaen y gad yn niwydiant hedfan y DU, mewn partneriaeth â RUAS, Endid Cymwysedig Cenedlaethol sydd wedi’i achredu gan Awdurdod Hedfan Sifil y DU (CAA) i ddarparu cyrsiau drôn rhan-amser.

Gan ddefnyddio’r dechnoleg hedfan a llong danfor ddiweddaraf, byddwn yn eich dysgu sut i ddefnyddio dronau.

Yn fwy penodol, bydd gennych gyflwyniad i ddefnyddio’r dronau hyn ar gyfer delweddau busnes, awyrol a thanddwr.

Yn ogystal, mae ein darpariaeth yn unol â chanllawiau diweddaraf awdurdodau hedfan y DU, gan sicrhau hedfan diogel, a llywio o dan y dŵr.

At hynny, bydd y cyrsiau hyn yn caniatáu i’r genhedlaeth nesaf o beilotiaid drôn ennill y sgiliau sydd eu hangen i gefnogi’r rhestr gynyddol o fusnesau sy’n gweld budd defnyddio dronau yn eu cwmni.

Gydag effaith dronau ar ddiwydiant yn cynyddu, mae angen i’r gofyniad i beilotiaid anghysbell sy’n meddu ar y sgiliau perthnasol a chydnabyddedig hedfan yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

 

Dyma ein dronau ar y safle yn ein Hacademi Dronau newydd sbon yng Ngholeg Castell-nedd

 

Mae’r fideo hwn yn dangos un o’r dronau yr ydym yn ei ddefnyddio yn ein Hacademi Dronau ar waith!