Academi Dronau

Mae’r dyfodol yma! Anelwch yn uchel gyda ni yn ein Academi Dronau newydd sbon yng Ngholeg Castell-nedd.

 

Rydym yn gweithio ar flaen y gad yn niwydiant awyrennu’r DU, mewn partneriaeth â RUAS, yr Endid Cymwys Cenedlaethol mwyaf hirsefydlog a achredwyd gan Awdurdod Hedfan Sifil y DU (CAA) i ddarparu cyrsiau dronau rhan-amser. Gan ddefnyddio’r dechnoleg awyrennu a thanfor ddiweddaraf, byddwn yn eich dysgu sut i ddefnyddio dronau ar gyfer busnes a rhoi cyflwyniad i chi i ddefnyddio dronau ar gyfer cymryd lluniau o’r awyr ac o dan y dŵr. Mae ein darpariaeth yn unol â chanllawiau diweddaraf awdurdod awyrennu’r DU, er mwyn sicrhau mordwyo hedfan a thanddwr diogel.

Bydd y cyrsiau hyn yn caniatáu i’r genhedlaeth nesaf o beilotiaid dronau ennill y sgiliau angenrheidiol i gefnogi’r rhestr gynyddol o fusnesau sy’n gweld mantais defnyddio dronau yn eu cwmni. Gydag effaith dronau ar ddiwydiant yn cynyddu, felly hefyd mae’r galw am beilotiaid o bell sy’n meddu ar y sgiliau perthnasol a chydnabyddedig sydd eu hangen i hedfan yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Edrychwch ar ein cyrsiau Academi Dronau cyfredol

 

Arolygiadau yn defnyddio dronau

Cyflwyniad i ddelweddau o’r awyr gan ddefnyddio dronau

 

Dyma ein dronau ar y safle yn ein Hacademi Dronau newydd sbon yng Ngholeg Castell-nedd

 

Mae’r fideo hwn yn dangos un o’r dronau yr ydym yn ei ddefnyddio yn ein Hacademi Dronau ar waith!